ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backwoodsman

B AE1 K W UH1 D Z M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backwoodsman-, *backwoodsman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backwoodsman(n) คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณห่างไกล, See also: คนชนบท, Syn. countryman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backwoodsmann. คนอยู่ในป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
backwoodsman(n) คนป่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวป่า(n) forester, See also: backwoodsman, forest dweller, Syn. คนป่า, Example: เราจ้างชาวป่าคนหนึ่งให้นำทางเรา, Count Unit: คน; เผ่า

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKWOODSMAN B AE1 K W UH1 D Z M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backwoodsman (n) bˈækwˈudzmən (b a1 k w u1 d z m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinterwäldler {m} | Hinterwäldler {pl}backwoodsman | backwoodsmen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  backwoodsman
      n 1: a man who lives on the frontier [syn: {frontiersman},
           {backwoodsman}, {mountain man}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top