ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

applicability

AE2 P L AH0 K AH0 B IH1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -applicability-, *applicability*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Applicabilityประโยชน์ต่อการให้บริการ [การแพทย์]
Applicability, Broaderการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางกว่า [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPLICABILITY AE2 P L AH0 K AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
applicability (n) ˈəplˌɪkəbˈɪlɪtiː (@1 p l i2 k @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
適用性[てきようせい, tekiyousei] (n) applicability [Add to Longdo]
当該[とうがい, tougai] (adj-no,n) appropriate (authorities); concern; applicability; correlation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 applicability
   n 1: relevance by virtue of being applicable to the matter at
      hand [syn: {applicability}, {pertinence}, {pertinency}]
      [ant: {inapplicability}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top