ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aladdin

AE0 L AE1 D IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aladdin-, *aladdin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Aladdin(n) อาละดิน, See also: ตัวละครในนวนิยายอาหรับราตรีผู้เป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mister Aladdin sir, What will your pleasure be?ท่านอะลาดิน ท่านต้ิองการสิ่งใด Aladdin (1992)
Except for Aladdin because Arab men make me so hard!ยกเว้นอลาดินเพราะผู้ชายอาหรับ ทำฉันมีอารมณ์! Clear the Bear (2013)
Now, not even Aladdin can help you.แอแลดิน สามารถช่วยให้คุณ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALADDIN AE0 L AE1 D IH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉丁[Ā lā dīng, ㄚ ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, ] Aladdin, character in one of the tales in the The Book of One Thousand and One Nights, #89,115 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Aladdin
      n 1: in the Arabian Nights a boy who acquires a magic lamp from
           which he can summon a genie

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top