ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agony

AE1 G AH0 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agony-, *agony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agony(n) การดิ้นรน
agony(n) การระเบิดอารมณ์
agony(n) ความทรมาน, See also: ความทุกข์, ความเจ็บปวดแสนสาหัส, ความกลัดกลุ้ม, Syn. suffering, torture, distress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย

English-Thai: Nontri Dictionary
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agony๑. ความเจ็บปวดรวดร้าว๒. ความลิงโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agonyปวดร้าวระบม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agonyHe bit his cry of agony back.
agonyHe lay in agony until the doctor arrived.
agonyHe was in agony.
agonyI spent the weekend writhing in agony when my gallstone started to move.
agonyMy shoes hurt. I'm in agony.
agonyProlong the agony.
agonyShe screamed in agony.
agonyThe last agony was over.
agonyThe soldier lay in agony on the bed.
agonyThe task was total agony.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความปวดร้าวใจ(n) distress, See also: agony, suffering, Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความรวดร้าว, Example: คำพูดของเธอทำให้เกิดความปวดร้าวในใจของเขา
ความรวดร้าว(n) agony, See also: sorrow, suffering, painfulness, bitterness, sadness, distress, torment, grief, anguish, Syn. ความปวดร้าว, ความปวดร้าวใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว, Example: ในใจของเขามีแต่ความรวดร้าวที่คนรักของเขาหยิบยื่นให้
ความปวดร้าว(n) agony, See also: anguish, pang, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความรวดร้าว, Ant. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข, Example: เขาจำความปวดร้าวในอดีตได้ขึ้นใจไม่เคยลืม
ความเจ็บปวดรวดร้าว(n) affliction, See also: agony, anxiety, distress, suffering, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ, Ant. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ, Example: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวัง, Thai Definition: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[din dūay khwām jeppūat] (v, exp) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony  FR: se tordre de douleur
ความเจ็บ[khwām jep] (n) EN: pain ; ache ; agony ; sore  FR: mal [m] ; maladie [f]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[khwām jeppūat rūat rāo] (n, exp) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering  FR: souffrance [f]
ความปวดร้าว[khwām pūatrāo] (n) EN: agony ; anguish ; pang  FR: agonie [f]
ความปวดร้าวใจ[khwām pūatrāo jai] (n) EN: distress ; agony ; suffering
ความรวดร้าว[khwām rūatrāo] (n) EN: painfulness ; agony
ความทรมาน[khwām thøramān] (n) EN: agony  FR: souffrance [f] ; tourment [m]
ความทุกข์ร้อน[khwām thuk røn] (n, exp) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony

CMU English Pronouncing Dictionary
AGONY AE1 G AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agony (n) ˈægəniː (a1 g @ n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Qual {f} | Qualen {pl}agony | agonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もがき苦しむ;踠き苦しむ(oK)[もがきくるしむ, mogakikurushimu] (v5m,vi) to writhe in agony [Add to Longdo]
苦痛[くつう, kutsuu] (adj-na,n,adj-no) pain; agony; bitterness; (P) [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] (n,vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P) [Add to Longdo]
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] (n,vs) rounding half up (i.e. fractions); (P) [Add to Longdo]
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] (n) {comp} round-off function; rounding [Add to Longdo]
死苦[しく, shiku] (n) (1) {Buddh} (See 四苦) inevitability of death (one of the four kinds of suffering); (2) death pains; agony of death [Add to Longdo]
七転八倒;七顛八倒[しちてんばっとう;しってんばっとう, shichitenbattou ; shittenbattou] (n,vs) tossing oneself about in great pain; writhing in agony [Add to Longdo]
受難[じゅなん, junan] (n,vs) suffering; agony; passion; (P) [Add to Longdo]
心痛[しんつう, shintsuu] (n,vs,adj-no) worry; mental agony; heartache [Add to Longdo]
身悶え;身もだえ[みもだえ, mimodae] (n,vs) writhing (in agony) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs) [Add to Longdo]
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agony
   n 1: intense feelings of suffering; acute mental or physical
      pain; "an agony of doubt"; "the torments of the damned"
      [syn: {agony}, {torment}, {torture}]
   2: a state of acute pain [syn: {agony}, {suffering},
     {excruciation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top