ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auditing

AA1 D AH0 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auditing-, *auditing*, audit
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auditingการสอบบัญชี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditing, internalการสอบบัญชีภายใน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditingการสอบบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Auditingการสอบบัญชี [TU Subject Heading]
Auditingการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditing procedureวิธีการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditing standardมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditing standardsมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditing, Internalการตรวจสอบภายใน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you can get us some suits and ID, we could go in there as IRS Agents auditing the books...ถ้านายหาชุดทำงานและบัตรประจำตัว เราก็สามารถเข้าไปเหมือนเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบบัญชี ฉันหมายถึงตรวจสอบ Five the Hard Way (2008)
Big like three days ago we started auditing passwords hourly.ขนาดที่ตลอด 3 วันก่อน เราเริ่มตรวจ รหัสผ่านกันทุกๆ ชั่วโมง Duplicity (2009)
He knew you had me auditing the books, and he knew what I was gonna find.เขารู้ว่าผมเป็นคนทำบัญชีให้คุณ และเขารู้ว่าผมจะเจออะไร We All Deserve to Die (2010)
The dean's extended me the courtesy of auditing a few classes.อธิการบดีขยายเวลาให้ผม ที่จะรับเข้าเรียนต่อ Goodbye, Columbia (2010)
Well, I'm not technically enrolled, but, you know, I'm just auditing a few classes.แต่ก็นะ ผมเข้าเรียนแค่ไม่กี่วิชา Sweet Dreams (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจติดตาม[kān trūat tittām] (n, exp) EN: follow-up auditing
กลไกการตรวจสอบอิสระ[konkai kān trūatsøp itsara] (n, exp) EN: independant auditing mechanism

CMU English Pronouncing Dictionary
AUDITING AA1 D AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auditing (v) ˈɔːdɪtɪŋ (oo1 d i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfungsgrundsatz {m}auditing standard [Add to Longdo]
Prüfungsstelle {f}auditing agency [Add to Longdo]
Prüfungsverband {m}auditing association [Add to Longdo]
Rechnungsprüfung {f}auditing of accounts [Add to Longdo]
Revisionsabteilung {f}auditing department [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
システム監査[システムかんさ, shisutemu kansa] (n) {comp} system auditing [Add to Longdo]
委員会設置会社[いいんかいせっちかいしゃ, iinkaisecchikaisha] (n) company with a committee governance structure (e.g. auditing, appointment, compensation) [Add to Longdo]
会計監査[かいけいかんさ, kaikeikansa] (n) (financial) audit; auditing [Add to Longdo]
聴講[ちょうこう, choukou] (n,vs) lecture attendance; auditing; (P) [Add to Longdo]
聴講生[ちょうこうせい, choukousei] (n) auditor; auditing student [Add to Longdo]
傍聴[ぼうちょう, bouchou] (n,vs) hearing; listening; attendance; auditing; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top