ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asymptote

AE1 S IH0 M P T OW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asymptote-, *asymptote*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asymptote(แอส'ซิมโทท) n. เส้นตรงที่เส้นโค้งเช้าหา, ค่าไม่สิ้นสุด (infinity)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asymptoteเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asymptoteอะซิมป์โทต [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASYMPTOTE AE1 S IH0 M P T OW2 T
ASYMPTOTES AE1 S IH0 M P T OW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asymptote (n) ˈæsɪmtout (a1 s i m t ou t)
asymptotes (n) ˈæsɪmtouts (a1 s i m t ou t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asymptote {f}; Annäherungslinie {f} | Asymptoten {pl}asymptote | asymptotes [Add to Longdo]
Asymptote {f} [math.]asymptote [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
漸近[ぜんきん, zenkin] (n,adj-no) {math} asymptote [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asymptote
   n 1: a straight line that is the limiting value of a curve; can
      be considered as tangent at infinity; "the asymptote of the
      curve"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top