ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arrayed

ER0 EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrayed-, *arrayed*, array, arraye
CMU English Pronouncing Dictionary
ARRAYED ER0 EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrayed (v) ˈərˈɛɪd (@1 r ei1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごしゃごしゃ[goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
居並ぶ[いならぶ, inarabu] (v5b,vi) to sit in a row; to be arrayed [Add to Longdo]
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  arrayed
      adj 1: in ceremonial attire and paraphernalia; "professors
             arrayed in robes" [syn: {arrayed}, {panoplied}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top