ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arbitrager

AA1 R B IH0 T R AA2 ZH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbitrager-, *arbitrager*
CMU English Pronouncing Dictionary
ARBITRAGER AA1 R B IH0 T R AA2 ZH ER0
ARBITRAGERS AA1 R B IH0 T R AA2 ZH ER0 Z
ARBITRAGERS' AA1 R B IH0 T R AA2 ZH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arbitragers (n) ˈaːbətrˈɛɪʤɜːʳz (aa1 b @ t r ei1 jh @@ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アービトレィジャー[a-bitoreija-] (n) arbitrager; arbitrageur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arbitrager
   n 1: someone who engages in arbitrage (who purchases securities
      in one market for immediate resale in another in the hope
      of profiting from the price differential) [syn:
      {arbitrageur}, {arbitrager}, {arb}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top