ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appreciatively

AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T IH0 V L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appreciatively-, *appreciatively*, appreciative
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดซึ้ง(adv) gratefully, See also: appreciatively, Syn. ซาบซึ้ง, Example: รัฐบาลของข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิได้ต้อนรับให้สมเกียรติ, Thai Definition: อย่างซาบซึ้งเป็นที่สุด

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRECIATIVELY AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T IH0 V L IY0
APPRECIATIVELY AH0 P R IY1 SH Y AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciatively (a) ˈəprˈiːʃətɪvliː (@1 p r ii1 sh @ t i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appreciatively
   adv 1: with appreciation; in a grateful manner; "he accepted my
       offer appreciatively" [syn: {appreciatively},
       {gratefully}] [ant: {unappreciatively}, {ungratefully}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top