ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annal

AE1 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annal-, *annal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annals(n) จดหมายเหตุ, See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์, Syn. history, historical records, historical chronicles
annals(n) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)

English-Thai: Nontri Dictionary
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annalsหนังสือรายปี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annalหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annalหนังสือรายปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายเหตุ(n) annals, See also: chronicle, record of events, record, Syn. ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์, Example: จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาทำให้เราทราบความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้น, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผลิตขึ้นใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฎิบัติงาน
พงศาวดาร(n) annals, See also: historical record, chronicle, history, Syn. ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ในอดีต, เรื่องเก่าแก่, ตำนาน, Example: เรื่องราวของพระนางสุพรรณกัลยาปรากฏในพงศาวดารของพม่าหลายฉบับ, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
ประชุมพงศาวดาร(n) annals, See also: historical annals, chronicle, historical record, Example: เขารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากประชุมพงศาวดาร, Thai Definition: เอกสารรวบรวมเรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายเหตุ[jotmāihēt] (n) EN: chronicle ; annals
ข้อความที่บันทึกไว้[khøkhwām thī bantheuk wai] (n, exp) EN: annals
พงศาวดาร[phongsāwadān] (n) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history  FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
ประชุมพงศาวดาร[prachum phongsāwadān] (n, exp) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record  FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติ[prawat] (n) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history   FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
ประวัติการ[prawattikān] (n) EN: chronicle ; history ; historical record  FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติการณ์[prawattikān] (n) EN: memorable events ; history ; history-making ; annals ; record  FR: évènement important [m]
ตำนาน[tamnān] (n) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record  FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNAL AE1 N AH0 L
ANNALS AE1 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annals (n) ˈænlz (a1 n l z)
annalist (n) ˈænəlɪst (a1 n @ l i s t)
annalists (n) ˈænəlɪsts (a1 n @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史册[shǐ cè, ㄕˇ ㄘㄜˋ, / ] annals, #26,994 [Add to Longdo]
编年史[biān nián shǐ, ㄅㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄕˇ, / ] annals; chronicle, #69,840 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
紀事本末体[きじほんまつたい, kijihonmatsutai] (n) topical-annalistic style (of historical writing) [Add to Longdo]
紀伝体[きでんたい, kidentai] (n) annals-biographies form (of historical writing) [Add to Longdo]
[き, ki] (n,n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters [Add to Longdo]
三国志[さんごくし, sangokushi] (n) Annals of the Three Kingdoms [Add to Longdo]
史乗[しじょう, shijou] (n) history; annals [Add to Longdo]
史籍[しせき, shiseki] (n) historical works; annals [Add to Longdo]
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P) [Add to Longdo]
戦史[せんし, senshi] (n) military history or annals [Add to Longdo]
年代記[ねんだいき, nendaiki] (n) annals; chronicle; chronology [Add to Longdo]
歴代史[れきだいし, rekidaishi] (n) chronicles; annals [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top