ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accommodated

AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accommodated-, *accommodated*, accommodat, accommodate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For evil cannot be accommodated nor yet ever bargained with.สำหรับปีศาจแล้วไม่สามารถยืม หรือต่อรองราคาได้ A King's Ransom (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accommodatedFifty persons can be accommodated for tea.
accommodatedHe accommodated me when I asked him for change.
accommodatedHe accommodated me with a night's lodging.
accommodatedI accommodated him for the night.
accommodatedI accommodated him with a night's loading.
accommodatedI accommodated him with money.
accommodatedI accommodated my friend with money.
accommodatedI accommodated my plan to those new circumstances.
accommodatedShe accommodated her schedule to his.
accommodatedThe bank accommodated him with a loan of 10,000 yen.
accommodatedThe bank accommodated the company with a loan.
accommodatedThe boy soon accommodated himself to his new class.

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMMODATED AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accommodated (v) ˈəkˈɒmədɛɪtɪd (@1 k o1 m @ d ei t i d)

Are you satisfied with the result?Discussions