ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-wove-

W OW1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wove, *wove*
Possible hiragana form: -をう゛ぇ-
English-Thai: Longdo Dictionary
nonwoven(n) ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น The Trade organization for technical textiles and nonwovens industries focuses on promoting innovation, research and education., See also: A. woven

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wove(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ weave, See also: ทอ
woven(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ weave, See also: ทอ
wove paper(n) กระดาษลายตาข่าย (เห็นเมื่อส่องดูกับแสง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wove(โวฟว) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ weave
wove paperกระดาษลายผ้าละเอียด (เห็นเมื่อส่องดูกับแสง)
woven(โว'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ weave
handwoven(แฮนดฺ'โวเวิน) adj. ซึ่งทอด้วยมือ, Syn. handloomed

English-Thai: Nontri Dictionary
wove(vt pt ของ) weave
woven(vt pp ของ) weave

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wove[โวฟว] (vi) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ weave
wove[โวฟว] (vt) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ weave
wove[โวฟว] (vi) กริยาช่องที่ 2 ของ heave
wove[โวฟว] (vt) กริยาช่องที่ 2 ของ heave
wove[โวฟว] (vi) กริยาช่องที่ 2 ของ weave
wove[โวฟว] (vt) กริยาช่องที่ 2 ของ weave
woven[โว'เวิน] (vi) กริยาช่องที่ 3 ของ weave
woven[โว'เวิน] (vt) กริยาช่องที่ 3 ของ weave

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When Gandhiji and I were growing up women wove their own cloth.เมื่อคานธีกับฉันเริ่มโตมาด้วยกัน ผู้หญิงทอผ้าใส่เอง Gandhi (1982)
Our ancestors, they wove brilliantly imaginative stories.แต่พวกเขาสามารถ นำเราไม่ใกล้ชิดกับดาว กว่าความฝันของเรา Sisters of the Sun (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woveMicrofibre cloth is cloth woven from fibres as narrow as a hundredth of the width of a hair.
woveShe wove the grass into a basket.
woveShe wove the grass into a box.
woveThe good driver wove his way through the traffic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตะ(n) woven bamboo strips used to make a fence or partition, Thai Definition: รั้วหรือฝาเรือนที่ใช้ไม้รวกหรือไม้ไผ่ผ่าซีกขัดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหมไทย[mai Thai] (n, exp) EN: Thai silk ; handwoven
มัดหมี่[matmī] (n) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk
ตะกร้อ[takrø] (n) EN: rattan ball ; ball of woven rattan strips

CMU English Pronouncing Dictionary
WOVE W OW1 V
WOVEN W OW1 V AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wove (v) wˈouv (w ou1 v)
woven (v) wˈouvən (w ou1 v @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xí, ㄒㄧˊ, / ] woven mat; surname Xi, #5,194 [Add to Longdo]
织布[zhī bù, ㄓ ㄅㄨˋ, / ] woven cloth; to weave, #33,454 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆかた地;浴衣地[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata [Add to Longdo]
ディアテッサロン[deiatessaron] (n) (obsc) diatessaron (the four Gospels woven into a single narrative) [Add to Longdo]
ニーパン[ni-pan] (n) (abbr) needle-punched nonwoven fabric [Add to Longdo]
パーケール[pa-ke-ru] (n) percale (fine closely woven cotton fabric) [Add to Longdo]
機械編み[きかいあみ, kikaiami] (n) machine-woven; machine-knit [Add to Longdo]
菰蓆;薦筵[こもむしろ, komomushiro] (n) (obsc) mat of woven wild rice leaves [Add to Longdo]
荒薦;粗薦[あらごも;あらこも, aragomo ; arakomo] (n) (obsc) loosely woven mat of wild rice leaves [Add to Longdo]
荒筵;粗筵[あらむしろ, aramushiro] (n) (obsc) (See 筵) loosely woven mat [Add to Longdo]
座蒲;坐蒲[ざふ, zafu] (n) {Buddh} (See 布団) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves) [Add to Longdo]
糸織り;糸織[いとおり, itoori] (n) (See より糸・よりいと) cloth woven from twisted silk yarn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 interweave
 
 1. (wove, woven) beraber dokumak, dokuyarak birbirine birleştirmek
 2. birbirine karıştırmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 unweave
 
 1. (wove, woven) (dokunmuş veya işlenmiş şeyi) sökmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 weave
 
 1. (wove, woven) dokumak
 2. örmek
 3. kurmak, yapmak, icat etmek
 4. zikzak yapmak
 5. dokuma
 6. örme.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top