ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-undying-

AH0 N D AY1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: undying, *undying*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undying(adj) ไม่รู้จักตาย, See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, อมตะ, ถาวร, Syn. eternal, everlasting, classic, immortal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undying(อันได'อิง) adj. ไม่รู้จักตาย,ไม่รู้จบ,ไม่สิ้นสุด,อมตะ,ถาวร., See also: undyingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
undying(adj) อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ตลอดกาล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undyingFrom that moment on he felt undying hatred for his oppressors.
undyingLimitless undying love which shines around me like a million suns, it calls me on and on.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDYING AH0 N D AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undying (j) ˌʌndˈaɪɪŋ (uh2 n d ai1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying [Add to Longdo]
不朽不滅[ふきゅうふめつ, fukyuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; eternal; immortal; imperishable; undying [Add to Longdo]
不滅[ふめつ, fumetsu] (adj-na,n,adj-no) immortal; undying; indestructible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  undying
      adj 1: never dying; "his undying fame" [syn: {deathless},
             {undying}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top