ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-tropical forest-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tropical forest, *tropical forest*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tropical Forestป่าเขตร้อน, Example: เป็นป่าที่เกิดขึ้นบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลก ระหว่างเส้น Tropic of Cancer ( 23 องศา 27 ลิบดาเหนือ) กับเส้น Tropic of Capricorn (23 องศา 27 ลิบดาใต้) คล้ายเข็มขัดสีเขียวของโลก ป่าเขตร้อนของไทยจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ป่าไม่ผลัดใบกับป่าผลัดใบ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าฝน(n) rainforest, See also: tropical forest, Example: ปัญหาการขาดแคลนน้ำอาจเป็นผลเนื่องมาจากการโค่นทำลายป่าฝนในเขตศูนย์สูตร, Count Unit: แห่ง, ที่
ป่าฝน(n) rainforest, See also: tropical forest, Example: ปัญหาการขาดแคลนน้ำอาจเป็นผลเนื่องมาจากการโค่นทำลายป่าฝนในเขตศูนย์สูตร, Count Unit: แห่ง, ที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าดงใหญ่[pādong yai] (n, exp) EN: tropical forest
ป่าฝน[pāfon] (n) EN: rainforest ; tropical forest  FR: forêt tropicale [m]
ป่าเขตร้อน[pā khēt røn] (n, exp) EN: tropical forest  FR: forêt tropicale [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜熱帯林[あねったいりん, anettairin] (n) subtropical forest [Add to Longdo]
熱帯雨林[ねったいうりん, nettaiurin] (n) tropical forest; tropical rainforest [Add to Longdo]
熱帯林[ねったいりん, nettairin] (n) tropical forest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top