ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-strenuou-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: strenuou, *strenuou*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strenuous(adj) ซึ่งต้องใช้กำลังมาก, See also: ซึ่งต้องออกแรง, เหนื่อยยาก, ซึ่งอาบเหงื่อต่างน้ำ, Syn. hard, laborious, uphill
strenuous(adj) ขยันขันแข็ง, See also: แข็งขัน, พากเพียร, Syn. active, energetic, vigorous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strenuous(สเทรน'นิวอัส) adj. แข็งแรง,มีพลัง,เข้มแข็ง,บากบั่น,พากเพียร,อุตสาหะ,ใช้กำลังมาก., See also: strenuousness n. strenuosity n., Syn. demanding, arduous, tough, uphill

English-Thai: Nontri Dictionary
strenuous(adj) เข้มแข็ง,มีพลัง,แข็งแรง,บากบั่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strenuouShe is a strenuous supporter of women's right.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคร่ง[khreng = khrēng] (adj) EN: strict ; serious ; strenuous ; rigid ; rigorous ; severe ; stringent  FR: strict ; rigoureux
เคร่งเครียด[khrengkhrīet] (adj) EN: strict ; serious ; strenuous  FR: tendu ; crispé
กินกำลัง[kin kamlang] (v, exp) EN: require labor ; take labor ; take much effort; be strenuous  FR: nécessiter un travail
ทำงานหนัก[thamngān nak] (v, exp) EN: work hard ; work strenuously ; drudge ; grind  FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; bosser dur (fam.) ; travailler comme une bête ; travailler comme un boeuf (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary
STRENUOUS S T R EH1 N Y UW0 AH0 S
STRENUOUSLY S T R EH1 N Y UW0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strenuous (j) strˈɛnjuəʳs (s t r e1 n y u@ s)
strenuously (a) strˈɛnjuəʳsliː (s t r e1 n y u@ s l ii)
strenuousness (n) strˈɛnjuəʳsnəs (s t r e1 n y u@ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something [Add to Longdo]
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
苦学力行[くがくりっこう, kugakurikkou] (n,vs) strenuous pursuit of learning under difficulties [Add to Longdo]
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P) [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
大童[おおわらわ, oowarawa] (adj-na,n) (sens) strenuous efforts; hard fighting [Add to Longdo]
努力奮励[どりょくふんれい, doryokufunrei] (n,vs) making strenuous efforts; exerting oneself [Add to Longdo]
奮って[ふるって, furutte] (adv) energetically; strenuously; heartily; (P) [Add to Longdo]
奮闘[ふんとう, funtou] (n,vs) hard struggle; strenuous effort; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top