ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-spick-and-span-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spick-and-span, *spick-and-span*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรี่ยม[rīem] (adj) EN: mint-new ; spick-and-span ; topping ; first-rate   FR: pur ; propre ; parfait

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It don't need to be spick-and-span. You don't need to eat off it.มันไม่จำเป็นต้องเป็น Spick และช่วง คุณไม่จำเป็นต้องกินปิดมัน Pulp Fiction (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะอาดสะอ้าน(v) clean, See also: tidy, spick-and-span, spotless, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. สกปรก, โสโครก, Example: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล
สะอาดสะอ้าน(v) clean, See also: tidy, spick-and-span, spotless, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. สกปรก, โสโครก, Example: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spick-and-span
   adj 1: conspicuously new; "shiny brand-new shoes"; "a spick-and-
       span novelty" [syn: {brand-new}, {bran-new}, {spic-and-
       span}, {spick-and-span}]
   2: completely neat and clean; "the apartment was immaculate";
     "in her immaculate white uniform"; "a spick-and-span
     kitchen"; "their spic red-visored caps" [syn: {immaculate},
     {speckless}, {spick-and-span}, {spic-and-span}, {spic},
     {spick}, {spotless}]ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-spick -and ( AE1 N D)-span ( S P AE1 N)-

 


  

 
spick
 • คำเรียกคนสเปน (คำสแลง)[Lex2]
 • (j) /sp'ɪk/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
span
 • ระยะเวลา: ช่วงเวลา, สมัย [Lex2]
 • ช่วงห่าง: ช่วงว่าง, ความกว้าง, ช่วง [Lex2]
 • ยืดขยาย: ก้าวข้าม, กินเวลา [Lex2]
 • (สแพน) n. ช่วงห่าง,กว้างหนึ่งคืบ (ประมาณ9นิ้ว) ,การขยายปีก,ระยะเวลา,ระยะกว้าง,ก้าว,สมัย,ชั่วอายุ vt. วัดเป็นคืบ,ประเมินค่า,วัดทอดข้าม,ก้าวข้าม ###S. stretch [Hope]
 • (n) ระยะ,ช่วงกว้างของมือ,ตอน,ชั่วอายุ,สมัย,ช่วงห่าง [Nontri]
 • (vt) ทอดข้าม,วัดเป็นคืบ,ก้าวข้าม,ประเมินค่า [Nontri]
 • /S P AE1 N/ [CMU]
 • (v) /sp'æn/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top