ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-scraps-

S K R AE1 P S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: scraps, *scraps*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scrapsScraps of news about the accident.
scrapsThe room was littered with scraps of paper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษ(n) bits, See also: scraps, odds and ends, bits and pieces, Example: เขาเลี้ยงหมาข้างถนนโดยใช้เศษเนื้อไก่บ้าง เนื้อหมูบ้างคลุกกับข้าว, Thai Definition: ส่วนปลีกย่อยหรือส่วนย่อย, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Notes: (สันสกฤต)
กากขยาก(n) scraps, See also: waste matter, dregs, dross, residue, Count Unit: กาก, Thai Definition: กากที่หยาบ
เศษไม้(n) scraps of wood, See also: wood fragment, wood bits, wood scraps, Example: เขาอยู่ได้ด้วยหาเก็บเศษไม้ไปขาย, Thai Definition: ไม้ที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศษ[sēt] (n) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers  FR: débris [mpl] ; restes [mpl]
ท่อน[thǿn] (x) EN: [classifier : pieces of cloth ; scraps ; timber cutoffs]  FR: [classificateur : pièces de vêtement ; résidus ; déchets de bois]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRAPS S K R AE1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scraps (v) skrˈæps (s k r a1 p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸片[zhǐ piàn, ㄓˇ ㄆㄧㄢˋ, / ] scraps of paper, #25,168 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] scraps of wood, #300,725 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
くず肉;屑肉[くずにく, kuzuniku] (n) waste meat; meat scraps; offal [Add to Longdo]
リペレット[riperetto] (n,vs) re-pellet (plastics industry); regrind; grinding plastic scraps into small pieces as a form of recycling [Add to Longdo]
裁ち屑[たちくず, tachikuzu] (n) cuttings; scraps [Add to Longdo]
散らかった紙屑[ちらかったかみくず, chirakattakamikuzu] (n) scattered (littered) paper scraps [Add to Longdo]
残菜[ざんさい, zansai] (n) kitchen waste; vegetable scraps [Add to Longdo]
残飯[ざんぱん, zanpan] (n) food scraps; garbage [Add to Longdo]
残物[ざんぶつ, zanbutsu] (n) remnant; scraps; leftovers [Add to Longdo]
紙屑(P);紙くず[かみくず, kamikuzu] (n) wastepaper; paper scraps; paper waste; (P) [Add to Longdo]
切りっ端[きりっぱし, kirippashi] (n) scraps; cut end; cut-off piece [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  scraps
      n 1: food that is discarded (as from a kitchen) [syn: {garbage},
           {refuse}, {food waste}, {scraps}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top