ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-return to-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: return to, *return to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
return to(phrv) กลับไปยัง (สถานที่)
return to(phrv) ส่งกลับไปให้ (บางคน), Syn. restore to
return to(phrv) ทำให้กลับคืนสู่, Syn. restore to
return to(phrv) พูดหรือเขียนเกี่ยวกับ, Syn. revert to
return to(phrv) กลับไปใช้วิธี / มาตรการเดิม, Syn. regress to, revert to

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
return toA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
return toAlthough he says he might return to Iran to marry, his plans after Japan are up in the air.
return toAs the lesson comes to an end, even if the teacher doesn't say a word of "be quiet", "sit down!," the children naturally return to their seats and quieten down.
return toBirds always return to their nests.
return toBirds can fly thousands of miles away and return to the same place every year.
return toHe made up his mind not to return to his native country.
return toHe was eager to return to school in September.
return toHe was never to return to his hometown.
return toHe was never to return to his native country again.
return toHe will return to Japan some day.
return toHe will return to the game soon.
return toI can't tell if the party will return tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนจอ(v) return to movies screen, See also: come back, Example: นางเอกตลอดกาลคืนจออีกครั้งหลังจากหลบไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ, Thai Definition: หวนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้ง, Notes: (ปาก)
หันไป(v) return to, Syn. หันมา, Example: ทันทีที่ผมหันไป หล่อนก็รีบหลบไป, Thai Definition: เปลี่ยนทิศไปจากที่อยู่เดิม
หวนกลับ(v) return to, See also: go back, come back, turn to, Syn. หวน, Ant. ไป, Example: เรานึกแล้วว่าเธอต้องหวนกลับไปหาคู่รักเก่า, Thai Definition: เวียนสู่ที่เดิมบุคคลเดิม
คืนหลัง(v) return to the original place, Thai Definition: กลับสู่ที่เดิม
กลับคืน(v) go back, See also: return to, back to, Syn. กลับ, คืน, Example: เขาจะได้กลับคืนสู่อ้อมกอดบ้านเกิดเมืองนอนของตน
กลับมา(v) return to, See also: go back, come back, turn to, Syn. กลับ, หวนกลับ, Ant. ไป, Example: ผู้ที่ออกไปขายแรงงานต่างประเทศได้รับอนุญาตให้กลับมาบ้านได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หันไป[han pai] (v, exp) EN: return to
หวนกลับ[huan klap] (v, exp) EN: return to ; go back ; come back ; turn to
เข้าอู่[khao ū] (v, exp) EN: return to normal position (womb)
คืนสู่สภาพปรกติ[kheūn sū saphāp prokkati] (v, exp) EN: return to normal
กลับคืน[klapkheūn] (v) EN: go back ; return to ; back to
กลับไป[klap pai] (v) EN: go back ; return to ; come back ; turn to  FR: retourner ; repartir

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回到[huí dào, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ, ] return to, #1,252 [Add to Longdo]
返回[fǎn huí, ㄈㄢˇ ㄏㄨㄟˊ, ] return to; come (or go) back, #4,086 [Add to Longdo]
返航[fǎn háng, ㄈㄢˇ ㄏㄤˊ, ] return to the point of departure, #29,699 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiederinbetriebnahme {f}return to service; restart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それはさておき[sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
還啓[かんけい, kankei] (n) (arch) return to the palace (usu. of the empress, crown prince, etc.) [Add to Longdo]
還元[かんげん, kangen] (n,vs,adj-no) resolution; reduction; return to origins; (P) [Add to Longdo]
還俗[げんぞく, genzoku] (n,vs) return to secular life; secularization; secularisation [Add to Longdo]
閑話休題[かんわきゅうだい, kanwakyuudai] (exp,n) Now let's return to the main subject; To return from the digression,.. (in a conversation, speech, or story-telling) [Add to Longdo]
帰臥[きが, kiga] (n,vs) quitting one's job as a government official to return to live quietly in one's own native region [Add to Longdo]
帰郷[ききょう, kikyou] (n,vs) homecoming; return to one's home [Add to Longdo]
帰国[きこく, kikoku] (n,vs) return to one's country; (P) [Add to Longdo]
帰社[きしゃ, kisha] (n,vs) return to office [Add to Longdo]
帰順[きじゅん, kijun] (n,vs) submission; return to allegiance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top