ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-piquant-

P IY1 K AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: piquant, *piquant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piquant(adj) ซึ่งมีรสจัด, See also: เผ็ด, Syn. sharp, spicy
piquant(adj) มีชีวิตชีวา
piquant(adj) น่าสนใจ, See also: ที่ดึงดูดใจ, ที่ล่อใจ, Syn. attractive, interesting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piquant(พี'เควินทฺ) adj. เผ็ด,รสจัด,น่าสนใจ,ถึงใจ,มีชีวิตชีวา,ทำให้พอใจยิ่ง., See also: piquancy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
piquant(adj) คมคาย,แหลม,เก๋,ออกรสออกชาติ,ถึงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุน[chun] (adj) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant  FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
กลิ่นฉุน[klin chun] (n, exp) FR: odeur acide [f] ; odeur piquante [f] ; odeur forte [f]
เผ็ด[phet] (x) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery  FR: épicé ; pimenté ; piquant
แสบ[saēp] (adj) FR: piquant ; mordant

CMU English Pronouncing Dictionary
PIQUANT P IY1 K AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piquant (j) pˈiːkənt (p ii1 k @ n t)
piquantly (a) pˈiːkəntliː (p ii1 k @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯切れの良い;歯切れのよい;歯切れのいい[はぎれのよい(歯切れの良い;歯切れのよい);はぎれのいい(歯切れの良い;歯切れのいい), hagirenoyoi ( hagire no yoi ; hagire noyoi ); hagirenoii ( hagire no yoi ; hagire n] (exp,adj-i) crisp; staccato; piquant; clear [Add to Longdo]
歯切れよい;歯切れいい;歯切れ良い[はぎれよい(歯切れよい;歯切れ良い);はぎれいい(歯切れいい;歯切れ良い), hagireyoi ( hagire yoi ; hagire yoi ); hagireii ( hagire ii ; hagire yoi )] (exp,adj-i) crisp; staccato; piquant; clear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piquant
   adj 1: having an agreeably pungent taste [syn: {piquant},
       {savory}, {savoury}, {spicy}, {zesty}]
   2: engagingly stimulating or provocative; "a piquant wit";
     "salty language" [syn: {piquant}, {salty}]
   3: attracting or delighting; "an engaging frankness"; "a piquant
     face with large appealing eyes" [syn: {engaging}, {piquant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top