ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-piece of wood-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: piece of wood, *piece of wood*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกบิด(n) piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument, Count Unit: ลูก, อัน, Thai Definition: อุปกรณ์สำหรับปิดช่วงหรือลดสายเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดหรือเครื่องสีให้ตึงหรือหย่อน มักทำด้วยไม้หรืองา
ท่อนไม้(n) log, See also: piece of wood, Example: ช้างลากท่อนไม้ไปตามทาง, Count Unit: ท่อน, Thai Definition: ส่วนของต้นไม้ที่ตัดออกเป็นตอนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซีกไม้[sīk māi] (n, exp) EN: piece of wood ; piece of split wood
แต่งไม้[taeng māi] (v, exp) EN: finish a piece of wood

Japanese-English: EDICT Dictionary
実;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris [Add to Longdo]
上がり框;上框(io)[あがりがまち;あがりかまち, agarigamachi ; agarikamachi] (n) piece of wood at front edge of entranceway floor; agarikamachi [Add to Longdo]
斗きょう[ときょう, tokyou] (n) piece of wood supporting deeply receded eaves, esp. in temple construction [Add to Longdo]
板切れ[いたきれ, itakire] (n) scrap lumber; piece of wood [Add to Longdo]
付け木[つけぎ, tsukegi] (n) spill (piece of wood for lighting) [Add to Longdo]
棒切れ;棒切(io)[ぼうきれ;ぼうぎれ, boukire ; bougire] (n) stick; piece of wood; bit of a broken pole [Add to Longdo]
木口[きぐち, kiguchi] (n) (1) grade of wood; quality of wood; (2) cut end (of a piece of wood) [Add to Longdo]
木切れ[きぎれ, kigire] (n) a piece of wood (cut from a larger piece) [Add to Longdo]
撓める;橈める(iK)[たわめる, tawameru] (v1,vt) (uk) to bend (a piece of wood, etc.); to bow [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top