ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-pg-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pg, *pg*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
PG(abbrev) PG, Persian Gulf (Abbreviation) Persian Gulf is located in Western Asia between Iran (Persia) and the Arabian Peninsula. It is an extension of the Indian Ocean. Historically and internationally known as the Persian Gulf, this body of water is sometimes controversially referred to as the Arabian Gulf or The Gulf by most Arab states, although neither of the latter two terms are recognized internationally. The name Gulf of Iran (Persian Gulf) is used by the International Hydrographic Organization. The Persian Gulf has many good fishing grounds, extensive coral reefs, and abundant pearl oysters. en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf, See also: S. Persian Gulf, R. Persian, Gulf, Persian Gulf, Iran, Pars, Fars, Persia, Asia, Wat
PG(abbrev) abbr. The Persian Gulf (PG) is located in Western Asia between Iran (Persia) and the Arabian Peninsula. It is an extension of the Indian Ocean. Historically and internationally known as the Persian Gulf, this body of water is sometimes controversially referred to as the Arabian Gulf or The Gulf by most Arab states, although neither of the latter two terms are recognized internationally. The name Gulf of Iran (Persian Gulf) is used by the International Hydrographic Organization. The Persian Gulf has many good fishing grounds, extensive coral reefs, and abundant pearl oysters. en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf, See also: S. Persian Gulf, PG, R. Persian, Gulf, Persian Gulf, PG, Iran, Pars, Fars, Persia, A

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lpgabbr. liquefied petroleum gas
popgun(พอพ'กัน) n. ปืนเด็กเล่น
rpgอาร์พีจี <คำอ่าน>ย่อมาจาก report program generator เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เหมาะกับงานด้านธุรกิจ คล้ายกับภาษาโคบอล (COBOL) โดยเฉพาะการออกแบบรายงานต่าง ๆ
shopgirl(ชอพ'เกิร์ล) n. พนักงานขายของที่เป็นหญิง,พนักงานขายของหน้าร้านที่เป็นหญิง
upgrade(อัพ'เกรด) n. การลาดขึ้น,การยกระดับ,การเลื่อนขึ้น,การเพิ่มขึ้น. adj. ขึ้นเขา,ขึ้นเนิน. vt. ทำให้เลื่อนขึ้น,ยกระดับ, Syn. push

English-Thai: Nontri Dictionary
stopgap(n) สิ่งขาดแคลน,สิ่งชดเชย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PgDn key; Page Down keyแป้นเลื่อนหน้าลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PgDn key; Page Down keyแป้นเลื่อนหน้าลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PgUp key; Page Up keyแป้นเลื่อนหน้าขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PgUp key; Page Up keyแป้นเลื่อนหน้าขึ้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PGP (Computer file)พีจีพี (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pg or nc-17?เรททั่วไป หรือ เรทเอ๊กซ์จ๊ะ Bloodline (2009)
Except the PG version.ยกเว้น PG เวอร์ชั่น Dodger (2013)
So we know the PG version of the Tooth Fairy.แสดงว่าที่เรารู้จัก The Sisters Mills (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัพเกรด[apkrēt] (v) EN: upgrade  FR: mettre à jour ; évoluer
ก๊าซ[kāt] (n) EN: gas ; LPG  FR: gaz [m] ; GPL [m]
ก๊าซหุงต้ม[kāt hung tom] (n, exp) EN: liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas
ก๊อก[kǿk] (n) EN: tap ; water tap ; faucet (Am.) ; sipgot ; cock  FR: robinet [m]
เลื่อนชั้น[leūoenchan] (v) EN: upgrade ; promote ; raise ; elevate
เลื่อนขั้น[leūoen khan] (v) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise
เลื่อนตำแหน่ง[leūoen tamnaeng] (v, exp) EN: get a promotion ; be promoted ; elevate ; upgrade ; raise  FR: recevoir une promotion
เลื่อนที่[leūoenthī] (v) EN: promote ; upgrade ; raise ; advance
ปรับ[prap] (v) EN: improve ; better ; upgrade ; level ; fine ; adjust ; regulate  FR: ajuster ; équilibrer ; égaliser ; mettre au point ; régler ; réguler

CMU English Pronouncing Dictionary
PGM P IY1 JH IY1 EH1 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
PG-Verschraubung {f} [techn.]PG gland [Add to Longdo]
bedingt jugendfreiPG : parental guidance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n,adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure [Add to Longdo]
その場逃れ;其の場逃れ[そのばのがれ, sonobanogare] (n) makeshift; stopgap [Add to Longdo]
アップグレード[appugure-do] (n) upgrade [Add to Longdo]
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation [Add to Longdo]
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] (n) {comp} upgrade version [Add to Longdo]
グレードアップ[gure-doappu] (n,vs) upgrade (wasei [Add to Longdo]
コンペティティブアップグレード[konpeteiteibuappugure-do] (n) {comp} competitive upgrade [Add to Longdo]
シーフ[shi-fu] (n) thief (particularly in RPG games) [Add to Longdo]
ショップガール[shoppuga-ru] (n) shopgirl [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI) [Add to Longdo]
フィールドアップグレード[ふぃーるどあっぷぐれーど, fi-rudoappugure-do] field upgrade [Add to Longdo]
メジャーアップグレード[めじゃーあっぷぐれーど, meja-appugure-do] major upgrade [Add to Longdo]
移行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
自動優先順位グループ[じどうゆうせんじゅんいグループ, jidouyuusenjun'i guru-pu] APG, Automatic Priority Group [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top