ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-octant-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: octant, *octant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
octant(n) รูปทรงสามมิติซึ่งมีแปดด้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
octantอัฐภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปดสิบ[paētsip] (num) EN: eighty ; 80  FR: quatre-vingt [m] ; octante (Sui.) ; 80

Japanese-English: EDICT Dictionary
八分儀[はちぶんぎ, hachibungi] (n) octant (instrument) [Add to Longdo]
八分儀座;はちぶんぎ座[はちぶんぎざ, hachibungiza] (n) Octans (constellation); the Octant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  octant
      n 1: a measuring instrument for measuring angles to a celestial
           body; similar to a sextant but with 45 degree calibration

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top