ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-nila-

N IY1 L AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nila, *nila*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manila(มะนิล'ละ) n. เมืองหลวงและเมืองท่าของฟิลิปปินส์,ป่านมนิลา,กระดาษมนิลา
unilateral(ยูนิแลท'เทอเริล) adj. ข้างเดียว,ด้านเดียว,ไม่มีด้านกลับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างเดียว[khāngdīo] (adv) EN: one-sided ; unilaterally  FR: unilatéral ; unilatéralement
มะขามเทศ[makhāmthēt] (n) EN: Manila tamarind
หมากนวล[māk nūan] (n, exp) EN: Manila palm ; Christmas palm
มะนิลา = มนิลา[Manilā] (n, prop) EN: Manila  FR: Manille
นิติกรรมฝ่ายเดียว[nitikam fāi dīo] (n, exp) EN: unilateral juristic act ; unilateral act
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา[Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Manilā] (n, prop) EN: Royal Thai Embassy in Manila  FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Manille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NILA N IY1 L AH0
NILAN N IY0 L AA1 N
NILAND N AY1 L AH0 N D

Japanese-English: EDICT Dictionary
スルファニルアミド[surufaniruamido] (n) sulfanilamide; sulphanilamide [Add to Longdo]
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.) [Add to Longdo]
マニラ[manira] (n) Manila; (P) [Add to Longdo]
マニラ麻[マニラあさ, manira asa] (n) (See アバカ) Manila hemp (Musa textilis) [Add to Longdo]
ミニラボ[minirabo] (n) minilab [Add to Longdo]
ユニラテラリズム[yuniraterarizumu] (n) unilateralism [Add to Longdo]
一方的[いっぽうてき, ippouteki] (adj-na) one-sided; unilateral; arbitrary; (P) [Add to Longdo]
自主的[じしゅてき, jishuteki] (adj-na) independent; autonomous; voluntary; of one's own initiative; unilateral; (P) [Add to Longdo]
浅蜊;蛤仔;鯏[あさり;アサリ, asari ; asari] (n) Manila clam (Ruditapes philippinarum) [Add to Longdo]
単独行為[たんどくこうい, tandokukoui] (n) individual action; unilateral act [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top