ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mummy-

M AH1 M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mummy, *mummy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mummy(n) มัมมี่, See also: ศพแห้งและไม่เน่า, Syn. cadaver, corpse
mummy(n) แม่, Syn. mother

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mummy(มัม'มี) n. มัมมี่,ศพแห้งและไม่เน่าเนื่องจากใส่น้ำยา,ศพแห้งและไม่เน่าโดยธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิตที่เหี่ยวแห้ง,แม่ vi. ทำให้เป็นมัมมี pl. mummies

English-Thai: Nontri Dictionary
mummy(n) มัมมี่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mummyMummy and Daddy are very nervous.
mummyMummy and I moved into the hall.
mummyMummy cried.
mummyMummy has to do the washing this afternoon.
mummyMummy, that man just fell flat on his face!
mummyMummy, who's terrified of mice, had two fears to cope with.
mummyOn TV we saw Mummy's office in flames.
mummyWe saw a mummy at the museum.
mummyYou'll catch it from Mummy.
mummyYou've already drunk mummy's milk. Don't cry, please go sleepy-sleep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณแม่(n) mother, See also: mummy, mama, mom, Syn. แม่, ม้า, ม่าม้า, Ant. คุณพ่อ, พ่อ, Example: คุณแม่เป็นผู้หญิงที่ทำอาหารอร่อยที่สุด
มัมมี่(n) mummy, Example: เราไปดูมัมมี่ที่พิพิธภัณฑ์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ศพอาบน้ำยากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ, Notes: (อังกฤษ)
มัมมี่(n) mummy, Example: เราไปดูมัมมี่ที่พิพิธภัณฑ์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ศพอาบน้ำยากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่[maē] (n) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater  FR: mère [f] ; maman [f]
มัมมี่[mammī] (n) EN: mummy  FR: momie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUMMY M AH1 M IY0
MUMMY'S M AH1 M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mummy (n) mˈʌmiː (m uh1 m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妈咪[mā mī, ㄇㄚ ㄇㄧ, / ] Mummy (mother), #9,236 [Add to Longdo]
木乃伊[mù nǎi yī, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ, ] mummy (preserved corpse), #30,257 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy) [Add to Longdo]
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]
木乃伊[ミイラ(P);みいら, miira (P); miira] (n) (uk) mummy (por [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mummy
   n 1: informal terms for a mother [syn: {ma}, {mama}, {mamma},
      {mom}, {momma}, {mommy}, {mammy}, {mum}, {mummy}]
   2: a body embalmed and dried and wrapped for burial (as in
     ancient Egypt)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top