ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mafioso-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mafioso, *mafioso*
Possible hiragana form: -まふぃおそ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mafioso(n) สมุนมาเฟีย, See also: สมาชิกพรรคมาเฟีย
Mafioso(n) สมุนมาเฟีย, See also: สมาชิกพรรคมาเฟีย
Mafiosos(n) คำนามพหูพจน์ของ Mafioso

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What, an old mafioso in hiding?อะไรคือสิ่งที่ลุกสมุนมาเฟียแก่ซ่อนอยู่ All In (2013)
Mid-level Mafioso thug.ในชิคาโก้ มาเฟียระดับกลาง Route 66 (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mafioso {m}; Mitglied der Mafia | Mafiosi {pl}mafioso; member of the maffia | mafiosos; mafiosi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mafioso
      n 1: a member of the Sicilian Mafia
      2: a member of the Mafia crime syndicate in the United States

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top