ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-livable-

L IH1 V AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: livable, *livable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
livable(adj) คุ้มค่าที่จะอยู่
livable(adj) น่าอยู่, See also: เหมาะกับการอยู่อาศัย, สะดวกสบาย, Syn. habitable, Ant. unlivable, unliveable
livable(adj) เป็นเพื่อนกันได้, See also: อยู่รวมกันได้, Syn. companionable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
livable(ไล'วะเบิล) adj. สะดวกสบาย, น่าอยู่, อยู่รวมกันได้, เป็นเพื่อนกันได้, See also: livableness, livability n., Syn. agreeable

English-Thai: Nontri Dictionary
livable(adj) อยู่ได้,น่าอยู่,สะดวกสบาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, that's so sweet, but... our house is livable again--ใจดีมากเลย แต่ บ้านเรา เสร็จดีแล้วล่ะ Hello, Little Girl (2008)
It won't be long until our house is finally livable again.ไม่ได้ชัยชนะมานาน ในที่สุด บ้านของเราก็กลับมาน่าอยู่อีกครั่ง Great and Unfortunate Things (2010)
I hear it won't be livable again for another 20,000 years?000 ปี Transformers: Dark of the Moon (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าอยู่[nāyū] (v) EN: be livable ; be habitable ; be cozy

CMU English Pronouncing Dictionary
LIVABLE L IH1 V AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
livable (j) lˈɪvəbl (l i1 v @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 livable
   adj 1: fit or suitable to live in or with; "livable conditions"
       [syn: {livable}, {liveable}] [ant: {unlivable},
       {unliveable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top