ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-limelight-

L AY1 M L AY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: limelight, *limelight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limelight(n) ไฟสำหรับฉายตัวละครบนเวทีสมัยก่อน, Syn. spotlight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limelight(ไลมฺ'ไลทฺ) n. ไฟแก๊สสำหรับฉายตัวละครบนเวทีสมัยก่อน,แสงไฟหินปูน,จุดที่ประชาชนสนใจ,สายตาของประชาชน., See also: limelighter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
limelight(n) ไฟฉายตัวละครให้เห็นชัด,เป้าสายตา,จุดสนใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMELIGHT L AY1 M L AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limelight (n) lˈaɪmlaɪt (l ai1 m l ai t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フットライト[futtoraito] (n) footlights; limelight [Add to Longdo]
フットライトを浴びる[フットライトをあびる, futtoraito woabiru] (exp,v1) to appear on the stage; to be in the limelight [Add to Longdo]
ライムライト[raimuraito] (n) limelight [Add to Longdo]
脚光[きゃっこう, kyakkou] (n) footlight; limelight; (P) [Add to Longdo]
自己顕示欲[じこけんじよく, jikokenjiyoku] (n) person who craves the limelight [Add to Longdo]
桧舞台;檜舞台[ひのきぶたい, hinokibutai] (n) (1) stage made of Japanese cypress; (2) the limelight; the big time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limelight
   n 1: a focus of public attention; "he enjoyed being in the
      limelight"; "when Congress investigates it brings the full
      glare of publicity to the agency" [syn: {limelight},
      {spotlight}, {glare}, {public eye}]
   2: a lamp consisting of a flame directed at a cylinder of lime
     with a lens to concentrate the light; formerly used for stage
     lighting [syn: {limelight}, {calcium light}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top