ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-juryman-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: juryman, *juryman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juryman(n) คณะลูกขุนที่เป็นผู้ชาย, Syn. juror

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juryman(จัวร์'เมิน) n. =juror (ดู) pl. jurymen

English-Thai: Nontri Dictionary
juryman(n) ตุลาการ,ลูกขุน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juryman (n) ʤˈuəʳrɪmən (jh u@1 r i m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschworene {m} | Geschworenen {pl}juryman | jurymen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陪審[ばいしん, baishin] (n) jury; juryman; juror; (P) [Add to Longdo]
陪審員[ばいしんいん, baishin'in] (n) juror; juryman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  juryman
      n 1: someone who serves (or waits to be called to serve) on a
           jury [syn: {juror}, {juryman}, {jurywoman}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top