ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-july-

JH UW2 L AY1   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: july, *july*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
July[N] กรกฎาคม
July[N] เดือนกรกฎาคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
july(จูไล') n. กรกฎาคม

English-Thai: Nontri Dictionary
July(n) เดือนกรกฎาคม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
julyCherries are ripe in June or July.
julyChronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.
julyEach year in July, when the Championships are over, he starts to prepare for the next year.
julyHe set out for London early in July.
julyI come here every Fourth of July.
julyI hope you can join us at these very important July DCA meetings and complement your stay by exploring some of the many affordable charms of Tokyo.
julyI'll pay you back a week from today, that is, on July 21.
julyI'm taking a vacation from July 20 through August 8.
julyIndustrial production in July rose sharply.
julyIn Sendai we have much rain in July.
julyI received your letter of July 10.
julyIt's cool today for July.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.ค.[N] July, See also: Jul., Syn. กรกฎาคม
กรกฎาคม[N] July, Syn. เดือนกรกฎาคม, Example: โรงเรียนมีโปรแกรมจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ในวันที่ 20 เดือนกรกฎาคมนี้, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 7 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี 31 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนกรกฎาคม[n. exp.] (deūoen karakadākhom) EN: July   FR: mois de juillet [m] ; juillet [m]
กรกฎา[n.] (karakadā) EN: July   FR: juillet [m]
กรกฎาคม[n.] (karakadākhom) EN: July   FR: juillet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JULY    JH UW2 L AY1
JULY    JH AH0 L AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
July    (n) ʤˈuːlˈaɪ (jh uu1 l ai1)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  July
      n 1: the month following June and preceding August

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top