ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-jeweller-

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jeweller, *jeweller*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeweller[N] คนขายเพชรพลอย, See also: พ่อค้าเพชรพลอย
jeweller[N] ร้านขายเครื่องเพชรพลอย

English-Thai: Nontri Dictionary
jeweller(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One look at this jewellery box, the Empress will think we have the real Anastasia.แค่พระราชินีมองมาที่กล่องเครื่องเพชรนี้ พระองค์จะคิดว่าเราพบอนาสเตเชียตัวจริง Anastasia (1997)
Pretty jewellery box, isn't it?กล่องเครื่องเพชรสวยนะ ว่ามั้ย Anastasia (1997)
Jewellery box?กล่องเครื่องเพชร? Anastasia (1997)
Strict dress code. No jewellery and no open-toed shoes.ที่นี่มีกฎระเบียบในการแต่งตัวน่ะ ห้ามใส่พวกเครื่องประดับหรือรองเท้าไม่มีส้น Hothead (2001)
Amazing, jewellery.เงินดีนะ พลอยน่ะ เรากำลังเกณฑ์คน The Pianist (2002)
- Loitering around the jewellery section?-ทำไมมาป้วนเปี้ยนแถวแผนกจิวเวลรี่ล่ะ Love Actually (2003)
I collect jewellery.ผมสะสมเครื่องเพชรน่ะ Hope Springs (2003)
And there's the jewellery.ไม่จริงน่ะ The Worst First Kiss! (2005)
The jewellery, anything I should know?มีอะไรที่ฉันต้องรู้บ้าง Transporter 3 (2008)
I'm gonna see a man about some jewellery.ไปหาบางคนที่รู้เกี่ยวกับปลอกข้อมือนี่ Transporter 3 (2008)
The fact that it's jewellery?- ข้อมูลของจิวเวลรี่ชิ้นนั้นไหม Episode #1.4 (2010)
The rest of her jewellery has been regularly cleaned, but not her wedding ring.เครื่องประดับทุกอย่างของเธอ ถูกทำความสะอาดเป็นประจำ ยกเว้นแหวนแต่งงาน A Study in Pink (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jewellerSince my brother died suddenly two years ago my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่อค้าเพชรพลอย[n. exp.] (phøkhā phetphløi) EN: jeweller   FR: joaillier [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeweller    (n) ʤˈuːələr (jh uu1 @ l @ r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jeweller
   n 1: someone who makes jewelry [syn: {jewelry maker}, {jeweler},
      {jeweller}]
   2: someone in the business of selling jewelry [syn: {jeweler},
     {jeweller}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top