ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hollow-

HH AA1 L OW0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hollow, *hollow*
English-Thai: Longdo Dictionary
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hollow(adj) ซึ่งไม่จริงใจ, See also: ซึ่งเสแสร้ง
hollow(adj) ที่เป็นโพรง, See also: ที่เป็นรู, กลวง, โหว่, โบ๋
hollow(n) โพรง, See also: รู, หลุม, ช่อง, Syn. cavity, hole
hollow out(phrv) ขุดเป็นหลุมหรือแอ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hollow(ฮอล'โล) adj.,adv. เป็นโพรง,เป็นหลุม,กลวง,ว่าง,เว้า,ไม่มีความหมาย,ไม่จริงใจ,เท็จ n.,vt. (ทำให้เป็น,กลายเป็น) โพรง,หลุม,แอ่ง,ที่ว่าง,ที่กลวง,หุบเขา -Phr. (beat all hollow ชนะสิ้นเชิง), See also: hollowness n., Syn. empty, su
hollow-eyedadj. ตาโบ๋

English-Thai: Nontri Dictionary
hollow(adj) เป็นโพรง,กลวง,เป็นหลุม,โบ๋,ว่างเปล่า,ไม่มีความหมาย
hollow(n) โพรง,หลุม,แอ่ง
hollow(vt) ทำให้เป็นโพรง,ทำให้เป็นหลุม,ทำให้กลวง
hollowness(n) ความกลวง,ความไม่เป็นแก่นสาร,ความไม่จริงใจ,ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hollowแอ่ง, รอยหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hollow relief; cavo-rilievo; incised relief; intaglio rilevatoรูปเว้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hollow-back; lordosisหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hollow jet valvehollow jet valve, ประตูน้ำวงแหวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hollowBe beaten hollow.
hollowDo you have a hollow dish for soup?
hollowI saw a woman with hollow cheeks.
hollowJapan's industries are also hollowing out.
hollowRain formed pools in the hollow spaces on the rocks.
hollowThe fox hid in the hollow tree.
hollowThe insect ate the peach hollow.
hollowThis melon sounds hollow. That's why it was so cheap.
hollowWe heard somber hollow sounds from the cave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหล(adj) hollowed, See also: sunken, Syn. โบ๋, ลึก, กลวง, Example: เขาเป็นไข้ป่า ผอม ตาโหล นอนซมอยู่หลายวัน, Thai Definition: ลึกลงไป
โหว่(adj) hollow, See also: perforated, gaping, Syn. แหว่ง, Example: ศาลาหลังนี้ยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่มากแม้จะดูโย้เย้และหลังคาโหว่, Thai Definition: เป็นช่องกลวงเข้าไป, ทะลุเข้าไป
โพรงไม้(n) hollow of a tree, Example: นกหัวขวานเป็นนกประเภทอยู่ในรู หรือตามโพรงไม้, Thai Definition: ช่องกลวงในต้นไม้
ตัวเมีย(adj) concave, See also: hollow, Ant. ตัวผู้, Example: ช่วยหยิบปลั๊กตัวเมียส่งให้ฉันที, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เรียกสิ่งของบางอย่างที่มีรูหรือขอรับให้สิ่งอื่นเกาะหรือสอดเข้าได้ว่า ตัวเมีย
กระเบื้องปรุ(n) Chinese glazed tile, See also: hollowed tile, Syn. กระเบื้องรู, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: กระเบื้องเคลือบจีน มีลายโปร่งสำหรับกรุตามผนังหรือกำแพงให้มีช่องลม
กลวง(adj) hollow, Syn. โหว่, โบ๋, Ant. ตัน, Example: หัวใจเป็นอวัยวะกลวงซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อพิเศษต่างจากกล้ามเนื้อชนิดอื่น, Thai Definition: เป็นรูเป็นโพรงข้างใน
นภศูล(n) hollow spear of the sky, See also: pagoda top, top-peak of a stupa, Syn. หลาวในฟ้า, Count Unit: ยอด, เล่ม, Thai Definition: เครื่องประดับยอดปราสาทที่แหลมตรงขึ้นไปในอากาศ
โหว(adj) hollow, Syn. โบ๋, Example: ถ้ำนี้เป็นรูโหวเข้าไปลึกมาก, Thai Definition: เว้าลึกเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
หุบเขา[hupkhao] (n) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow  FR: vallée [f] ; vallon [m]
อิฐกลวง[it klūang] (n, exp) EN: hollow brick  FR: brique creuse [f]
แก้มตอบ[kaēm tøp] (n, exp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks  FR: fossette [f]
เขื่อนกลวง[kheūoen klūang] (n, exp) EN: buttress dam ; hollow dam
ขุม[khum] (n) EN: pit ; cavity ; hole ; hollow  FR: cavité [f] ; creux [m] ; trou [m]
กลวง[klūang] (adj) EN: hollow ; empty ; void  FR: creux ; vide
กระเบื้องปรุ[krabeūangpru] (n) EN: Chinese glazed tile ; hollowed tile
ลำ[lam] (n) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]  FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
โหล[lō] (adj) EN: sunken ; hollowed

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLLOW HH AA1 L OW0
HOLLOWS HH AA1 L OW0 Z
HOLLOW'S HH AA1 L OW0 Z
HOLLOWAY HH AA1 L OW0 W EY2
HOLLOWED HH AA1 L OW0 D
HOLLOWELL HH AA1 L AH0 W EH0 L
HOLLOWING HH AA1 L OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hollow (v) hˈɒlou (h o1 l ou)
hollows (v) hˈɒlouz (h o1 l ou z)
hollowed (v) hˈɒloud (h o1 l ou d)
hollowing (v) hˈɒlouɪŋ (h o1 l ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空虚[kōng xū, ㄎㄨㄥ ㄒㄩ, / ] hollow; emptiness; meaningless, #10,696 [Add to Longdo]
空心[kōng xīn, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] hollow; empty headed; mindless, #24,328 [Add to Longdo]
[kōu, ㄎㄡ, ] hollow; scallion stalk, #39,058 [Add to Longdo]
[guó, ㄍㄨㄛˊ, ] hollow, #505,601 [Add to Longdo]
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, ] hollow; ignorant, #595,067 [Add to Longdo]
手心里[shǒu xīn li, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, / ] hollow of one's hand [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonhohlblockstein {m}hollow concrete block [Add to Longdo]
Deckenfüllstein {m} aus Ziegelhollow clay [Add to Longdo]
Gestängerohr {n}hollow rod [Add to Longdo]
Höhle {f}; Aushöhlung {f}; Höhlung {f}; Hohlraum {m} | Höhlen {pl}; Aushöhlungen {pl}; Hohlräume {pl}hollow | hollows [Add to Longdo]
Hohlgefäß {n}hollow vessel [Add to Longdo]
Hohlkammerfelge {f}hollow section rim [Add to Longdo]
Hohlkehlenprofil {n}hollow profile [Add to Longdo]
Hohlwelle {f}hollow shaft [Add to Longdo]
Kehle {f} [arch.]hollow moulding [Add to Longdo]
Kniekehle {f} [anat.]hollow of the knee [Add to Longdo]
Locheisen {n}hollow punch [Add to Longdo]
Scheinfriede {m}hollow peace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えへらえへら[eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
がらんどう[garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void [Add to Longdo]
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]
スカスカ;すかすか[sukasuka ; sukasuka] (adj-na) (1) hollow; (adv,adv-to) (2) sharply; cleanly (of cutting); (3) smoothly [Add to Longdo]
ホーローウェア[ho-ro-uea] (n) (See 琺瑯) hollowware, esp. enamelled castiron pots, pans, etc. [Add to Longdo]
ホローバック[horo-bakku] (n) hollow back [Add to Longdo]
ボコボコ;ぼこぼこ[bokoboko ; bokoboko] (n-adv) (1) (on-mim) burbling; (2) hollow (sounding); (3) holey; full of holes [Add to Longdo]
陰刻[いんこく, inkoku] (n) (1) (See 彫刻,陽刻) hollow relief (carving); (2) white line (woodcuts) [Add to Longdo]
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks [Add to Longdo]
[おう, ou] (pref) (See 凹レンズ) concave; hollow; sunken [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中空内部様式[ちゅうくうないぶようしき, chuukuunaibuyoushiki] hollow interior style [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hollow
   adj 1: not solid; having a space or gap or cavity; "a hollow
       wall"; "a hollow tree"; "hollow cheeks"; "his face became
       gaunter and more hollow with each year" [ant: {solid}]
   2: as if echoing in a hollow space; "the hollow sound of
     footsteps in the empty ballroom"
   3: devoid of significance or point; "empty promises"; "a hollow
     victory"; "vacuous comments" [syn: {empty}, {hollow},
     {vacuous}]
   n 1: a cavity or space in something; "hunger had caused the
      hollows in their cheeks"
   2: a small valley between mountains; "he built himself a cabin
     in a hollow high up in the Appalachians" [syn: {hollow},
     {holler}]
   3: a depression hollowed out of solid matter [syn: {hole},
     {hollow}]
   v 1: remove the inner part or the core of; "the mining company
      wants to excavate the hillside" [syn: {excavate}, {dig},
      {hollow}]
   2: remove the interior of; "hollow out a tree trunk" [syn:
     {hollow}, {hollow out}, {core out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top