ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-for a while-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: for a while, *for a while*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for a while(adv) ชั่วครู่, See also: ชั่วขณะ, ชั่วประเดี๋ยว, ครู่เดียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's okay for a while to say he serves as a teaching aid.ก็โอเคในขณะที่จะบอกว่าเขา- ทำหน้าที่เป็นเครื่องช่วยสอน Idemo dalje (1982)
I want him pulled off active duty for a while until we can evaluate his condition.ฉันอยากให้เขาพัก จนกว่าเราจะรู้ว่าเขาเป็นอะไร Day of the Dead (1985)
I 'm going to spoil them for a while when I come homeพอกลับบ้านฉันตั้งใจว่าจะตามใจพวกเขา My Neighbor Totoro (1988)
We'd hang around for a while and then go have sex in Nick's car.เราอยู่ที่นั่น ซักพักจากนั้น... ...ไปมีเซ็กซ์กันในรถของนิค Basic Instinct (1992)
Just stay here for a while and then go back to the bunkhouse.นายอยู่ที่นี่สักพัก แล้วกลับไปที่บ้านพักนะ Of Mice and Men (1992)
He said white kids shouldn't have to walk around scared... in their own neighborhood, and for a while there... we really made it like it was ours again.เขาพูดว่า เด็กขาวไม่ควรต้อง เดินไปไหนมาไหน ด้วยความกลัว... ในถิ่นที่อยู่ของตัวเอง และมีอยู่ช่วงหนึ่ง... ที่เราทำไห้ ถิ่นนั้น เหมือนกลับมาเป็นของเราอีกครั้ง American History X (1998)
Our pursuers might be on our track so pretend to be a boy for a while Sureข้างนอนอาจมีทหารมาตามจับเราอีก ช่วงนี้เจ้าต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายก่อน รู้มั้ย The Great Jang-Geum (2003)
We have been for a while now.เราคบกันมาซักระยะนึงแล้วนะ 50 First Dates (2004)
I'm going away for a while Don't worry about meฉันจะออกไปสักพัก ไม่ต้องเป้นห่วง Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Y~you were just sick in bed for a while so...ค.. คุณเพิ่ง... ...ไม่สบาย แล้ว... Be with You (2004)
You know, I've known you for a while now, Lisa.ผมรู้จักคุณมาสักพักหนึ่งแล้วนะลิซ่า Red Eye (2005)
Househoffer's classes have been closed for a while now.อ.ฮาวฮอฟเฟอร์ไม่ได้สอนมาสักพักแล้วล่ะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for a whileAlan Tate and I looked at one another for a while.
for a whileAvoid fried foods for a while.
for a whileCan I ride this horse for a while?
for a whileCan't you sit the story out for a while?
for a whileCan you take over driving for a while?
for a whileCathy, please stay out of my way for a while.
for a whileChew it over for a while and let me know what you think.
for a whileCould you hold this picture straight for a while?
for a whileCould you take care of the baby for a while?
for a whileDo you mind if I watch TV for a while?
for a whileDr. Miller wants you to wait for a while.
for a whileFeeling a little dizzy, I sat down for a while.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่อย(adv) a little while, See also: for a while, for a little while, a little, Syn. ประเดี๋ยว, ไม่ช้า, ไม่นาน, แป๊บ, Example: คนขายของบอกให้คนซื้อรอหน่อยเพราะต้องวิ่งไปเอาสินค้าคลัง
พัก(adv) for a while, See also: for a time, Syn. คราว, ระยะ, Example: การตายของเขาทำให้ครอบครัวและหน่วยงานวุ่นวายอยู่พักหนึ่ง, Thai Definition: คราว เช่น พักหนึ่ง พักใหญ่ๆ
ชั่วครู่หนึ่ง(n) for a while, See also: for a moment, for a time, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ, Example: เสียงนั้นเงียบหายไป แต่ชั่วครู่หนึ่งก็ดังขึ้นมาอีก, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียว, ช่วงเวลาไม่นาน
อีกสักครู่(adv) for a while, Syn. สักครู่, ประเดี๋ยว, Example: หมาพากันเห่าหอนเป็นเวลานาน เขาจึงเอาไม้ขว้างปาไป มันก็หยุดเงียบ แต่อีกสักครู่ต่อมาก็เริ่มเห่าหอนอีก
เดี๋ยว(adv) awhile, See also: for a while, momentarily, a minute, a moment, for a moment, just a moment, in a moment, Syn. ประเดี๋ยว, สักครู่, ชั่วครู่หนึ่ง, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วพริบตาเดียว, ชั่ววูบ, Ant. นาน, Example: ลูกขออนุญาตดูทีวีสักเดี๋ยวก่อนเข้านอน
นิดหนึ่ง(adv) for a while, See also: for a few minute, Syn. แป๊บหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง, Ant. มาก, นาน, Example: แขกรับเชิญนั่งอึ้งไปนิดหนึ่ง ก่อนตอบออกมาอย่างฉลาด, Notes: (ปาก)
ประเดี๋ยว(adv) for a while, See also: for a moment, in a moment, just a moment, shortly, for a time, presently, Syn. ชั่วระยะหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง, ชั่วครู่หนึ่ง, เดี๋ยว, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, Example: ถ้าคุณเหนื่อยเราก็จะหยุดพักสักประเดี๋ยว
ชั่วครู่(adv) for a while, See also: for a moment, for a time, for a little while, temporarily, Syn. สักครู่, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ, ประเดี๋ยว, เดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว, Ant. นาน, Example: อากาศในห้องเย็นมาก เขาเดินเข้าไปได้ชั่วครู่ก็รู้สึกหนาวแล้ว
ชั่วเวลาเดียว(adv) just a moment, See also: for a while, Syn. ครู่เดียว, Ant. นาน, Example: เด็กทารกนอนหลับเพียงชั่วเวลาเดียว ก็ตื่นขึ้นมากินนม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วขณะ[chūakhana] (adv) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily  FR: pour un moment
ชั่วขณะหนึ่ง[chūakhana neung] (adv) EN: for a moment ; for a while
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adv) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time  FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ชั่วครู่[chūa khrū] (adv) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space  FR: momentané
ชั่วแล่น[chūalaen] (adv) EN: momentarily ; for a while  FR: momentanément ; passagèrement
ชั่วประเดี๋ยว[chūa pradīo] (adv) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space
เดี๋ยว[dīo] (adv) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment  FR: un instant ; un moment
อีกสักครู่[īk sakkhrū] (x) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while  FR: dans un instant
ครู่เดียว[khrū dīo] (adv) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily
นิดหนึ่ง[nitneung] (adv) EN: for a while

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
しばらくの間;暫くの間[しばらくのあいだ, shibarakunoaida] (exp,adv) for a short while; for a while; for some time; for the time being [Add to Longdo]
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) [Add to Longdo]
一頻り;一しきり[ひとしきり, hitoshikiri] (adv) for a while [Add to Longdo]
此の中[このじゅう, konojuu] (n-adv,n-t) (obs) recently; not long ago; for a while recently; all the while recently [Add to Longdo]
無沙汰;不沙汰[ぶさた, busata] (n) not writing or contacting for a while; neglecting to write (call, visit, etc.); failing to write (call, visit, etc.); long silence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 for a while
   adv 1: for a short time; "sit down and stay awhile"; "they
       settled awhile in Virginia before moving West"; "the baby
       was quiet for a while" [syn: {awhile}, {for a while}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top