ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-expected-

IH0 K S P EH1 K T AH0 D   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: expected, *expected*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expected[ADJ] ที่คาดหวังไว้, See also: ที่คาดหมายไว้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectedคาดหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expectedAccidents will happen when they are least expected.
expectedAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
expectedA new law is expected to cut air pollution by 60%.
expectedAny turnaround of the economy is not expected this year.
expectedAs had been expected, the weather turned out to be very fine.
expectedAs may be expected of an expert, he's well versed in the field.
expectedAs might be expected, he took the first place.
expectedAs was expected, he succeeded in winning the prize.
expectedAs was expected, he won the prize.
expectedAs was expected, they lost the contest.
expectedAs was expected, won the prize.
expectedBring an umbrella because it is expected to rain this afternoon.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดเอาไว้[adj.] (khāt ao wai) EN: expected   FR: espéré ; attendu

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPECTED    IH0 K S P EH1 K T AH0 D
EXPECTED    IH0 K S P EH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expected    (v) ˈɪkspˈɛktɪd (i1 k s p e1 k t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steckhäufigkeit {f}expected number of mating cycles [Add to Longdo]
erwarteter Umsatzexpected sales [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expected
      adj 1: considered likely or probable to happen or arrive;
             "prepared for the expected attack" [ant: {unexpected}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top