ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-exhibition-

EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exhibition, *exhibition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhibition[N] งานแสดง (ศิลปะ), See also: นิทรรศการ (ศิลปะ), Syn. display, presentation, showing
exhibition[N] สิ่งของที่นำมาแสดง, See also: สิ่งที่นำมาแสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhibition(เอกซะบิช'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดงนิทรรศการ,งานมหกรรม,ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงออก,ทุนการศึกษา., Syn. presentation

English-Thai: Nontri Dictionary
exhibition(n) การแสดง,การแสดงนิทรรศการ,การประกวด,งานมหกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhibitionการแสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhibitionนิทรรศการ,การจัดนิทรรศการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gonna have the greatest exhibition match ever held... on the greatest golf course ever built.ฉันจะจัดแข่งกอล์ฟการกุศล ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด... ...ณ สนามกอล์ฟยิ่งใหญ่ที่สุด The Legend of Bagger Vance (2000)
Playin' an exhibition match for ten grand ?ที่เกาะครูว์เพื่อเงินหมื่นงั้นรึ The Legend of Bagger Vance (2000)
Exhibitions are the thing now. Five, ten grand for two days' work.ผมชักชอบการเล่นโชว์แล้ว 2 วันฟันเป็นหมื่น The Legend of Bagger Vance (2000)
From that time on, Walter Hagen played only exhibition matches.จากนั้นเฮเก้นก็เล่นแต่แมทช์โชว์ตัว The Legend of Bagger Vance (2000)
You have a mailbox. The exhibition isn't for two weeks.นิทรรศการจะมีในอีก 2 สัปดาห์ Unbreakable (2000)
Good luck with your exhibition.ขอให้นิทรรศการราบรื่นนะ Unbreakable (2000)
I decided I'm going to put together an exhibition.ผมคิดว่าผมจะจัดแสดงนิทรรศการซักหน่อย Hope Springs (2003)
For some exhibition? You got a name yet?เพื่อมาวาดรูปคนท้องถิ่นของเรา สำหรับจัดแสดงนิทรรศการใช่มั้ย ได้ชื่อรึยัง Hope Springs (2003)
He told me how excited he was about this exhibition he's planning of drawings that you've been doing in America in a place called Hope.เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมาก กับนิทรรศการที่เขากำลังวางแผนอยู่ เกี่ยวกับรูปที่คุณกำลังวาด ในอเมริกา ในเมืองชื่อโฮป Hope Springs (2003)
Sorry, do you not want sleeping people in your exhibition?ขอโทษนะ คุณไม่อยากได้รูปคนกำลังหลับ สำหรับนิทรรศการของคุณรึไง Hope Springs (2003)
So, these'll be for your "lmages of Hope" exhibition, right?งั้น นี่ก็สำหรับนิทรรศการ "ภาพของเมืองโฮป" ใช่มั้ย Hope Springs (2003)
The way he spends more time on your school festival than his graduation exhibition,ยิ่งเขาทุ่มแทให้กับงานของ รร.มากกว่า งานแสดงผลงานจบการศึกษาของเขาอีกนะ My Little Bride (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhibitionA good many of the pictures on exhibition were sold on the opening day.
exhibitionAll sorts of people came to the exhibition.
exhibitionAn exhibition was given in anticipation of the Queen's visit.
exhibitionDid you go to the art exhibition?
exhibitionDon't you think it's a good opportunity for the exhibition of your talents?
exhibitionHis exhibition at the city museum didn't appeal to me at all.
exhibitionHis picture was accepted for the Nika Exhibition.
exhibitionI am going to visit the art exhibition one of these days.
exhibitionI got quite an eyeful at the Van Dorgen Exhibition.
exhibitionMake an exhibition of oneself.
exhibitionShe won first prize in the exhibition.
exhibitionSince unexpected incidents occurred one after another, the exhibition was called off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานนิทรรศการ[N] exhibition, See also: exhibit, presentation, Syn. นิทรรศการ, Example: มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติขึ้นที่วิทยาเขตวังท่าพระ, Thai definition: การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปชม
งานแสดง[N] exhibition, See also: demonstration, display, show, exposition, Example: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า, Count unit: งาน
งานออกร้าน[N] trade fair, See also: exhibition, Syn. งานแสดงสินค้า, Example: หน่วยงานของเราเข้าร่วมงานออกร้านในงานกาชาดเป็นประจำทุกปี, Count unit: งาน
งานแสดงนิทรรศการ[N] exhibition, Syn. งานนิทรรศการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งานแสดงนิทรรศการ[n. exp.] (ngān sadaēng nithatsakān) EN: exhibition   FR: exposition [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHIBITION    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhibition    (n) ˌɛksɪbˈɪʃən (e2 k s i b i1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellung {f} | Ausstellungen {pl}exhibition | exhibitions [Add to Longdo]
Ausstellungsgelände {n}exhibition area [Add to Longdo]
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials [Add to Longdo]
Ausstellungsordnung {f}exhibition regulations [Add to Longdo]
Ausstellungsplatz {m}; Messegelände {n}exhibition site [Add to Longdo]
Ausstellungsraum {m}exhibition space [Add to Longdo]
Ausstellungsversicherung {f}exhibition insurance [Add to Longdo]
Ausstellungswände {f}exhibition walls [Add to Longdo]
Exhibitionist {m} | Exhibitionisten {pl}exhibitionist | exhibitionists [Add to Longdo]
Gemäldeausstellung {f}exhibition of paintings [Add to Longdo]
Messeordnung {f}exhibition regulations [Add to Longdo]
Messezentrum {n}exhibition centre [Add to Longdo]
Schauobjekt {n}exhibition object [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhibition
   n 1: the act of exhibiting; "a remarkable exhibition of
      musicianship"
   2: a collection of things (goods or works of art etc.) for
     public display [syn: {exhibition}, {exposition}, {expo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top