ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-excused-

IH0 K S K Y UW1 Z D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: excused, *excused*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excusedCan I be excused?
excusedGranting that he was drunk, his conduct cannot be excused.
excusedHe excused himself for being late.
excusedHe excused himself for his bad behavior.
excusedHe excused his absence.
excusedHe was excused by reason of his age.
excusedHe was excused from the remainder of the work.
excusedHe was excused on the ground that he way young.
excusedI excused myself for a minute.
excusedI excused myself from the table.
excusedMay I be excused?
excusedMay I be excused.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCUSED IH0 K S K Y UW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excused (v) ˈɪkskjˈuːzd (i1 k s k y uu1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
願い下げ[ねがいさげ, negaisage] (n) (1) cancellation; withdrawal; (2) asking to be excused; begging off; not taking; refusing [Add to Longdo]
諸役御免[しょやくごめん, shoyakugomen] (n) being excused from various levies and taxes during the age of militarist government [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  excused
      adj 1: granted exemption; "one of the excused jurors planned to
             write a book"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top