ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-exclaimed-

IH0 K S K L EY1 M D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exclaimed, *exclaimed*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He exclaimed with great relish.เขาอุทานออกมาด้วยความดีใจ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exclaimedHe exclaimed that I should not touch the gun.
exclaimedHe exclaimed that she was beautiful.
exclaimedHe exclaimed 'what a dirty face you have'.
exclaimed"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.
exclaimed"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.
exclaimedThe artist exclaimed.
exclaimedThe boy exclaimed in delight.
exclaimed"This is what I was looking for," he exclaimed.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCLAIMED IH0 K S K L EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exclaimed (v) ˈɪksklˈɛɪmd (i1 k s k l ei1 m d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top