ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-excellent-

EH1 K S AH0 L AH0 N T   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: excellent, *excellent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excellent[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, เป็นเลิศ, เยี่ยมยอด, Syn. superior, outstanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional

English-Thai: Nontri Dictionary
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excellent choice.เลือกได้ดี Dentist of Detroit (2011)
Excellent.เยี่ยมเลย Beauty and the Feast (2011)
Excellent.เยี่ยม Who Are You, Really? (2013)
Excellent.เยี่ยม Betrayal (2013)
Excellent.มันเยี่ยมมากๆ The Great Dictator (1940)
- An excellent idea. To the buffet!- โต๊ะบุพเฟ่ต์ ดูท่าจะดี The Great Dictator (1940)
He did an excellent job.เขาได้งานที่ดี 12 Angry Men (1957)
You've made some excellent points, but I still believe the boy is guilty.You've made some excellent points, but I still believe the boy is guilty. 12 Angry Men (1957)
What an excellent fish dolphin is to eat cooked and what a miserable fish raw.สิ่งที่เป็นปลาโลมาปลาที่ดีเยี่ยม จะกินสุก และสิ่งที่ดิบปลาอนาถ The Old Man and the Sea (1958)
Excellent!เจ๋ง Blazing Saddles (1974)
Spoiled food can provoke excellent diarrhoeaอาหารทำให้เสียสามารถ provoke excellent โรคท้องร่วง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Excellent. That's the proper way.ยอดเยี่ยม นั่นคือวิธีที่เหมาะสม Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excellentA dictionary is an excellent reference book.
excellentApart from a few minor mistakes, your composition was excellent.
excellentApart from a few mistakes, your composition was excellent.
excellentApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
excellentA scholar made an excellent speech about human rights.
excellentBill is excellent scientist material.
excellentDr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.
excellentExcellent! It's just like you to come through like that.
excellentExcellent putt.
excellentExcellent reviews.
excellentHe answered my questions by the exercise of his excellent memory.
excellentHe handled things wonderfully playing it by ear the whole way. I have to say he did an excellent job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยี่ยมยอด[ADJ] excellent, See also: best, supreme, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, Ant. แย่, ห่วย, Example: คุณมีโอกาสเยี่ยมยอดที่จะพิสูจน์ตัวเอง, Thai definition: ลักษณะที่ดีที่สุด
ดีมาก[ADJ] excellent, See also: well-done, outstanding, Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: แฟนเขานิสัยดีมากแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆ ของเขาได้ทุกคน, Thai definition: ที่มีความสามารถมาก, ที่ทำได้ดีเยี่ยม
เลิศ[ADJ] excellent, See also: first-rate, perfect, splendid, marvelous, wonderful, Syn. ยอดเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศเลอ, Example: กลุ่มนักธุรกิจร่วมกันดื่มสุรารสเลิศหลังเสร็จสิ้นการเจรจา, Thai definition: ที่ยอดเยี่ยมในทางใดเป็นพิเศษ
เยี่ยม[ADJ] excellent, See also: top, first-rate, topmost, superb, best, prime, outstanding, supreme, Syn. ยิ่ง, เด่น, เลิศ, Ant. แย่, Example: เขาเป็นนักเล่นหมากรุกฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของเมืองไทย
พันเลิศ[ADJ] excellent, See also: superb, Syn. เลิศยิ่ง, ดีเลิศ, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม
พิสิฐ[ADJ] excellent, See also: superfine, superior, Syn. ประเสริฐ, วิเศษ
เพริศ[ADJ] beautiful, See also: excellent, Syn. งาม, พริ้งเพริศ, เพริศพริ้ง, Thai definition: ที่สวยงามน่าดูเป็นที่ชอบพอแก่ผู้พบเห็น
เพริศ[ADJ] excellent, Syn. ดียิ่ง, ดีเยี่ยม, ประเสริฐ
ไพสิฐ[ADJ] excellent, Syn. ประเสริฐ, วิเศษ, ดีเลิศ, ดียิ่ง
เป็นยอด[ADJ] excellent, See also: good, great, superb, Syn. ยอดเยี่ยม, เป็นเลิศ, Example: ฝีมือช่างที่ออกแบบพระพิมพ์นี้ว่ากันว่ามีฝีมือเป็นยอดแห่งช่างในยุคนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีเด่น[X] (dīden) EN: excellent   FR: excellent
เยี่ยมเลย[X] (yīem loēi) EN: that's great   FR: excellent
เยี่ยมยอด[adj.] (yīemyøt) EN: excellent ; wonderful ; terrific ; first-rate ; topmost ; great   FR: excellent

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCELLENT    EH1 K S AH0 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excellent    (j) ˈɛksələnt (e1 k s @ l @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] excellent, #2,555 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] excellent, #3,474 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: เยี่ยมยอด English: excellent

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
famos {adj} | famoser | am famosestenexcellent | more excellent | most excellent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excellent
   adj 1: very good;of the highest quality; "made an excellent
       speech"; "the school has excellent teachers"; "a first-
       class mind" [syn: {excellent}, {first-class},
       {fantabulous}, {splendid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top