ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-everything-

EH1 V R IY0 TH IH2 NG   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: everything, *everything*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everything[PRON] ทุกสิ่งทุกอย่าง
everything[PRON] สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด, See also: คนที่สำคัญที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
everything(n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're absolutely right. Logic is everything.ถูกต้องเลยครับ หลักการคือทุกอย่าง Confrontation (2017)
Everything that is interesting and that sells has a logic to it.ทุกอย่างที่สนุกและขายได้ มีหลักการของมันอยู่ Confrontation (2017)
Minami told me everything in the letter that came with her will.คุณมินามิบอกฉันหมดแล้ว ในจดหมายที่ทิ้งไว้พร้อมกับพินัยกรรม Emotions (2017)
First of all, everything about my 17 years of life was written in the invitation.มันเริ่มจากรายละเอียดทุกอย่าง เกี่ยวกับชีวิตของฉัน ตั้งแต่เกิดจนอายุ 17 ปี Disbanded (2017)
Everything is gone.ไม่เหลืออะไรเลย Disbanded (2017)
Then, would you please tell us everything you know about Nanaka Hiraki?คุณเล่าให้เราฟังได้ไหมครับ ว่าคุณรู้อะไรบ้าง เกี่ยวกับฮิรากิ นานากะ Reason (2017)
What happens if he puts everything into it but it's boring?ถ้าใส่พลังจนหมดแล้วแต่ออกมาไม่สนุก จะทำยังไงคะ Absolute (2017)
Mr. Michima, put everything you've got into this.คุณมิชิมะ ใส่พลังทั้งหมดที่คุณมีเลยครับ Absolute (2017)
You haven't eaten everything.เดี๋ยวสิ ยังเหลืออยู่เลยนี่ Absolute (2017)
At that time the hatred I had for your backstabbing mother and Mamoru Doi wiped out everything else from my mind.ในตอนนั้น ความเกลียดชังที่พ่อมี ต่อแม่ของลูกที่ทรยศหักหลัง และโดอิ มาโมรุ Reason (2017)
If everything is decided, we become restricted.ถ้าทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้ว คนเราคงอึดอัดตายกันพอดี Absolute (2017)
My father confessed to everything, and was sentenced to death at his first trial.พ่อของผมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา และถูกตัดสินประหารชีวิต ตั้งแต่ขึ้นศาลชั้นต้น Values (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everythingAccording to the X-ray, everything is all right.
everythingAh no. It's not as though I always have everything.
everythingAlmost everything that is great has been done by youth.
everythingA man who knows the price of everything, and the value of nothing.
everythingAnd so everything ends up coming down on Mai's shoulders.
everythingAs far as I am concerned, everything is all right.
everythingAs far as I could see, everything was covered with snow.
everythingAs soon as our manager got off our backs, everything started to go off without a hitch.
everythingAs yet, everything has been going well.
everythingAs you get older you start to realize/feel that health is everything.
everythingAt first everything seemed difficult.
everythingAt first I tried to write everything down in my notebook.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกสิ่ง[PRON] everything, See also: every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่งทุกอย่าง, ทุกอย่าง, ทุกสิ่งสรรพ, สรรพสิ่ง, Example: พ่อให้ลูกทุกสิ่งด้วยความเต็มใจ
ทุกสิ่งทุกอย่าง[PRON] everything, See also: every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่ง, ทุกอย่าง
ทุกอย่าง[PRON] everything, See also: every kind, every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่ง, ทุกสิ่งทุกอย่าง, สรรพสิ่ง
สรรพสิ่ง[N] everything, Syn. ทุกสิ่ง, Example: สรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นไปตามกรรมของมัน, Thai definition: สิ่งทั้งหมดทั้งปวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุกลิ่ง[X] (thuk sing) EN: everything   FR: tout ; chaque chose
ทุกอย่าง[X] (thuk yāng) EN: everything   FR: tout ; toute sorte

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERYTHING    EH1 V R IY0 TH IH2 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everything    (prp) ˈɛvrɪθɪŋ (e1 v r i th i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything, #513 [Add to Longdo]
凡事[fán shì, ㄈㄢˊ ㄕˋ, ] everything, #9,016 [Add to Longdo]
事事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] everything, #11,678 [Add to Longdo]
统通[tǒng tōng, ㄊㄨㄥˇ ㄊㄨㄥ, / ] everything, #127,102 [Add to Longdo]
一切事物[yī qiè shì wù, ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄕˋ ㄨˋ, ] everything [Add to Longdo]
诸凡百事[zhū fán bǎi shì, ㄓㄨ ㄈㄢˊ ㄅㄞˇ ㄕˋ, / ] everything [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
何事[なにごと, nanigoto] Thai: ทุกอย่าง English: everything

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alles andereeverything else [Add to Longdo]
alles zu seiner Zeiteverything at the proper time [Add to Longdo]
Alles ist schiefgegangen.Everything went wrong. [Add to Longdo]
Alles zu seiner Zeit.Everything at the proper time. [Add to Longdo]
Das wird sich alles finden.Everything will turn out all right. [Add to Longdo]
Es hängt alles von Ihrer Entscheidung ab.Everything hangs on your decision. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top