ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-every-

EH1 V ER0 IY0   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: every, *every*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
every[ADJ] แต่ละ, See also: ทุกๆ, Syn. each
every[ADJ] ทั้งหมด, Syn. all, whole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
every(เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน), Syn. each,all possible

English-Thai: Nontri Dictionary
every(adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every day, I acted like I was doing yoga so I could guard you.ทุกวันฉันทำเป็นเล่นโยคะ เพื่อที่จะได้คอยปกป้องนาย Emotions (2017)
I just started. My trainer gets upset with me every day.ฉันเพิ่งเริ่มงานเองค่ะ รุ่นพี่ที่ฝึกงานให้ บ่นฉันทุกวัน Emotions (2017)
Fine. I'll stand by you every step of the way.ยังไงเสีย ผมก็จะอยู่ข้างคุณ ไปตลอดรอดฝั่งอยู่แล้ว Emotions (2017)
I will explain to everyone why we need it.ผมจะอธิบายทุกคนเองว่า ทำไมเราถึงต้องเปิดคัดตัวนักแสดง Emotions (2017)
You're absolutely right. Logic is everything.ถูกต้องเลยครับ หลักการคือทุกอย่าง Confrontation (2017)
Everything that is interesting and that sells has a logic to it.ทุกอย่างที่สนุกและขายได้ มีหลักการของมันอยู่ Confrontation (2017)
I appreciate the efforts of everyone at Hinomaru TV.ผมต้องขอบคุณทุก ๆ คน ที่ฮิโนะมารุทีวีด้วยนะครับ Confrontation (2017)
The two works that everyone wants to see made into a movie are World Theory and Drifting Emotions .นิยายสองเล่มที่ทุกคน อยากให้ทำเป็นภาพยนตร์ "ทฤษฎีโลก" และ "อารมณ์ที่เลื่อนลอย" Ready (2017)
Minami told me everything in the letter that came with her will.คุณมินามิบอกฉันหมดแล้ว ในจดหมายที่ทิ้งไว้พร้อมกับพินัยกรรม Emotions (2017)
Everyone in this world has a different set of values.ทุกคนบนโลกนี้ ล้วนมีสิ่งที่ตนให้ค่าต่างกัน Disbanded (2017)
First of all, everything about my 17 years of life was written in the invitation.มันเริ่มจากรายละเอียดทุกอย่าง เกี่ยวกับชีวิตของฉัน ตั้งแต่เกิดจนอายุ 17 ปี Disbanded (2017)
Everything is gone.ไม่เหลืออะไรเลย Disbanded (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everyA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
everyAbstract art is not to the taste of everyone.
everyAccording to the X-ray, everything is all right.
everyA cicada means to cry every summer.
everyA colleague has every advantage over me.
everyA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
everyA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
everyA friend to everybody is a friend to leisure.
everyA friend to everybody is a friend to nobody. [Proverb]
everyA full description of him has been circulated in every newspaper.
everyAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
everyA great number of accidents happen every year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อะไร[DET] any, See also: every, Example: ไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะจัดงานจัดกิจกรรมอะไร ก็มักจะได้เขาเป็นสปอนเซอร์อยู่เสมอ, Thai definition: ไร, ไหน
ต่าง[DET] each, See also: every, Syn. แต่ละ, Example: ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง, Thai definition: คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ
ต่าง[DET] each, See also: every, Syn. แต่ละ, Example: ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง, Thai definition: คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ
ทุก[DET] every, See also: all, per, each, Syn. ทั้งหมด, ทั้งปวง, Example: ประชาชนทุกคนควรไปเลือกตั้ง
ทุกๆ[DET] every, See also: each, each one, all

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERY    EH1 V ER0 IY0
EVERY    EH1 V R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
every    (j) ˈɛvriː (e1 v r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每一[měi yī, ㄇㄟˇ ㄧ, ] every, #1,539 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinz und Kunzevery Tom; Dick and Harry [Add to Longdo]
ab und zuevery now and then [Add to Longdo]
allabendlichevery evening [Add to Longdo]
alle zwei Jahreevery two years [Add to Longdo]
hin und wiederevery now and then [Add to Longdo]
hin und wieder; sporadisch {adv}every once (in) a while [Add to Longdo]
jeder Zweiteevery other [Add to Longdo]
jedesmalevery time [Add to Longdo]
tagtäglich {adv}every day [Add to Longdo]
Es kommt auf jede Kleinigkeit an.Every little counts. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 every
   adj 1: (used of count nouns) each and all of the members of a
       group considered singly and without exception; "every
       person is mortal"; "every party is welcome"; "had every
       hope of success"; "every chance of winning"
   2: each and all of a series of entities or intervals as
     specified; "every third seat"; "every two hours"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top