ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-europium-

Y UH0 R OW1 P IY0 AH0 M   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: europium, *europium*
Possible hiragana form: -えうろぴうん-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
europium[N] ธาตุโลหะสีเงินขาวหายาก ใช้ในเครื่องยิงแสงเลเซอร์ มีสัญลักษณ์คือ Eu

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Europiumยูโรเปียม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยูโรเพียม[n.] (yūrōphīem) EN: europium   FR: europium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EUROPIUM    Y UH0 R OW1 P IY0 AH0 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Europium {n} [chem.]europium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  europium
      n 1: a bivalent and trivalent metallic element of the rare earth
           group [syn: {europium}, {Eu}, {atomic number 63}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top