ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-etc-

EH2 T S EH1 T ER0 AH0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: etc, *etc*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
etcetc. [ABBR] และอื่นๆ (คำย่อของ et cet"a"ra), See also: เป็นต้น, ฯลฯ et cet"e"ra *misspelling

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Etch.เฮ้, เอช. Toy Story (1995)
Etch, you've been working on that draw.เอช, นายกำลังวาดภาพนั้นอยู่แล้ว. Toy Story (1995)
"Send back your answer as soon as you can, with the explicit financial settlement. Yours," etc..."ส่งคำตอบกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่นายจะทำได้ พร้อมกับทรัพย์สินทางการเงินที่ชัดเจน ขอแสดง..." Episode #1.5 (1995)
Premature baldness, myopia, alcoholism, and addictive susceptibilty for violence, obesity etc..หัวล้านก่อนวัย, ภาวะสายตาสั้น, ติดเหล้า มีแนวโน้มที่จะ.. ยึดติดกับความรุนแรง, เป็นโรคอ้วน.. Gattaca (1997)
For two years, you've been yapping about gettin' out of uniform and what ideas you got etcetera.For two years, you've yapped about getting out of uniform... ...and what ideas you got. Maid in Manhattan (2002)
Their real names, ID card no. account no., etcชื่อจริง บัตรประจำตัว หมายเลขที่บัญชี อื่นๆ Infernal Affairs (2002)
Etc.ทำไมแรงจังว่ะ อูยย... .. Sex Is Zero (2002)
Etc.EtcSex Is Zero (2002)
You got dark hair, etc. And over here, this is Vivian, my wife and colleague.นี่คือวิเวียน ภรรยาและเพื่อนร่วมงานผม I Heart Huckabees (2004)
On the back of a hundred-dollar bill is an etching of Independence Hallด้านหลังของแบงค์ 100 มีภาพห้องลงนามอิสรภาพ National Treasure (2004)
Lord of the Lemur etc. etc.ลอร์ดแห่งเลเมอร์... Madagascar (2005)
Now presenting your royal highness bla, bla, etc. etc.ณ.บัดนี้ขอเสนอราชวงศ์ที่สูงศักดิ์ของพวกเรา บลา, บลา, อื่น. Madagascar (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
etcIf you sleep on your back it's easier for your upper airway to be obstructed because your tongue, uvula, etc. slip towards the back of your throat.
etcAs more time passed, these Creoles became separate languages: Spanish, French, Italian, etc.
etcBoxing Day, when presents are given to the postman, the milkman, etc., is the first week-day after Christmas.
etcThat tragedy was etched in my mind.
etcThe sight has been indelibly etched in my mind.
etcThe screw, the lever, the wedge, the pulley, etc. are called simple machines.
etcDespite the problems of excessive commercialization, etc. the Olympics will go forward into the new century.
etcThe "predicate" is that part that shows the action in the sentence. In Japanese it would be the part that ends in "da", "suru", etc.
etcThere are many kinds of insurance such as: health insurance, fire insurance, life insurance, etc.
etcIf you have any opinions concerning traffic calming devices (humps, curb extensions, etc.) please write them.
etcThe incident was etched in his memory.
etcPowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.

CMU English Pronouncing Dictionary
ETC    EH2 T S EH1 T ER0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etc    (n) ˈɛtsˈɛtrə (e1 t s e1 t r @)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top