ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-erudition-

EH2 R AH0 D IH1 SH AH0 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: erudition, *erudition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erudition[N] ความรู้ (ที่ได้จากการเรียนและการอ่าน), Syn. education, knowledge, scholarship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erudition(เออรูดิช'เชิน) n. ความรู้,การเล่าเรียน,ความแก่เรียน,การมีความรู้สูง

English-Thai: Nontri Dictionary
erudition(n) ความคงแก่เรียน,การเล่าเรียน,ความรู้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your expertise. Your erudition.- ท่านผู้เชี่ยวชาญ. Angels & Demons (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
ERUDITION    EH2 R AH0 D IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erudition    (n) ˌɛruːdˈɪʃən (e2 r uu d i1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erudition
   n 1: profound scholarly knowledge [syn: {eruditeness},
      {erudition}, {learnedness}, {learning}, {scholarship},
      {encyclopedism}, {encyclopaedism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top