ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-eremites-

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eremites, *eremites*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eremites มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eremites*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eremites (n) ˈɛrɪmaɪts (e1 r i m ai t s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eremite(n) ฤๅษี, See also: คนถือสันโดษ เพื่อปฏิบัติธรรม, Syn. hermit, recluse, anchorite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eremite(เออ'ระไมทฺ) n. ฤาษี,คนถือสันโดษ, See also: eremitic adj. ดูeremite eremitical adj. ดูeremite eremitish adj. ดูeremite eremitism n. ดูeremite

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzeremit {m} [ornith.]Bronzy Hermit [Add to Longdo]
Bronzeschwanzeremit {m} [ornith.]Hook-billed Hermit [Add to Longdo]
Rotschwanzeremit {m} [ornith.]Rufous-breasted Hermit [Add to Longdo]
Fahlbaucheremit {m} [ornith.]Pale-bellied Hermit [Add to Longdo]
Kappeneremit {m} [ornith.]Sooty-capped Hermit [Add to Longdo]
Geradschnabeleremit {m} [ornith.]Straight-billed Hermit [Add to Longdo]
Schuppenkehleremit {m} [ornith.]Scale-throated Hermit [Add to Longdo]
Rostbarteremit {m} [ornith.]Broad-tipped Hermit [Add to Longdo]
Graukinneremit {m} [ornith.]Grey-chinned Hermit [Add to Longdo]
Graubrusteremit {m} [ornith.]Green Hermit [Add to Longdo]
Weißbarteremit {m} [ornith.]White-bearded Hermit [Add to Longdo]
Braunkehleremit {m} [ornith.]Minute Hermit [Add to Longdo]
Koepckeeremit {m} [ornith.]Koepcke's Hermit [Add to Longdo]
Zwergeremit {m} [ornith.]Little Hermit [Add to Longdo]
Langschnabeleremit {m} [ornith.]Great-billed Hermit [Add to Longdo]
Margareteneremit {m} [ornith.]Klabin Farm Long-tailed Hermit [Add to Longdo]
Zimtkehleremit {m} [ornith.]Cinnamon-throated Hermit [Add to Longdo]
Schwarzschnabeleremit {m} [ornith.]Black-billed Hermit [Add to Longdo]
Dünnschnabeleremit {m} [ornith.]Needle-billed Hermit [Add to Longdo]
Planaltoeremit {m} [ornith.]Planalto Hermit [Add to Longdo]
Rotbaucheremit {m} [ornith.]Reddish Hermit [Add to Longdo]
Schwarzkehleremit {m} [ornith.]Dusky-throated Hermit [Add to Longdo]
Weißbraueneremit {m} [ornith.]White-browed Hermit [Add to Longdo]
Ockerbaucheremit {m} [ornith.]Buff-bellied Hermit [Add to Longdo]
Langschwanzeremit {m} [ornith.]Long-tailed Hermit [Add to Longdo]
Braunbaucheremit {m} [ornith.]Tawny-bellied Hermit [Add to Longdo]
Blauschwanzeremit {m} [ornith.]White-whiskered Hermit [Add to Longdo]
Sägeschnabeleremit {m} [ornith.]Saw-billed Hermit [Add to Longdo]
Grzimekeremit {m} [ornith.]Black Barbthroat [Add to Longdo]
Hellschwanzeremit {m} [ornith.]Pale-tailed Barbthroat [Add to Longdo]
Mohreneremit {m} [ornith.]Sooty Barbthroat [Add to Longdo]
Bindenschwanzeremit {m} [ornith.]Band-tailed Barbthroat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せん, sen] EREMIT, EINSIEDLER, MYSTIK [Add to Longdo]
仙人[せんにん, sennin] Einsiedler, Eremit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top