ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-equivocate-

IH0 K W IH1 V AH0 K EY2 T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: equivocate, *equivocate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equivocate[VI] พูดสองนัย, See also: พูดหลบหลีก, พูดกำกวมให้เข้าใจผิด, Syn. prevaricate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equivocate(อีควิฟ'โวเคท) vi. พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย, See also: equivocation n. ดู equivocator n. ดูequivocate equivocator n. ดูequivocate

English-Thai: Nontri Dictionary
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั้นสีหน้า[V] equivocate, See also: to mask a falsehood, Syn. ปั้นหน้า, Example: เมื่ออยู่บนเวทีเขาจะต้องวางท่า และปั้นสีหน้าให้ดูสง่าผ่าเผยให้มากที่สุด, Thai definition: แกล้งแสดงหน้าตาให้ผิดปกติเพื่อลวงให้เขาหลงเชื่อ
พลิกแพลง[V] equivocate, See also: quibble, quip, Syn. กลับกลอก, สับปลับ, Example: เขามักพลิกแพลงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้คนอื่นมองเขาในทางที่ดี
เล่นลิ้น[V] quibble, See also: equivocate, Syn. เล่นสำนวน, Example: เขาเล่นลิ้นจนคนในที่ประชุมเวียนหัวตามไม่ทัน, Thai definition: พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา, พูดยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมา
ตีฝีปาก[V] equivocate, See also: wisecrack, quibble, bicker, Syn. ตีโวหาร, ตีสำนวน, เล่นสำนวน, เล่นสำบัดสำนวน, Example: พวกนี้ตีฝีปากว่าเขาทำเพื่อความรู้ ซึ่งผมมักจะไม่เชื่อมากนัก, Thai definition: อวดแสดงคารม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลิกแพลง[v.] (phlikphlaēng) EN: equivocate   

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIVOCATE    IH0 K W IH1 V AH0 K EY2 T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equivocate
   v 1: be deliberately ambiguous or unclear in order to mislead or
      withhold information [syn: {beat around the bush},
      {equivocate}, {tergiversate}, {prevaricate}, {palter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top