ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-entourage-

AA2 N T UH0 R AA1 ZH   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: entourage, *entourage*
Possible hiragana form: -えんとうらげ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entourage[N] คณะผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ, See also: ผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ, Syn. escourt, follower, retinue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entourage(อานทูราจฺ') n. คณะผู้ติดตาม,สิ่งแวดล้อม, Syn. companions

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
entourageคณะผู้ติดตามทางการของแขกผู้มาเยือน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
i don't travel with an entourage.ผมไม่เดินทางกะผู้ติดตาม Aqua (2005)
Captain's comin' up with that FBI guy. He's got a fuckin' entourage.สารวัตรมากับคนของ FBI มีคณะผู้ติดตามด้วย Waiting to Exhale (2007)
Now, your entourage must stay behind.ผู้ติดตามนายต้องรออยู่ข้างนอก The Love Guru (2008)
I closed in on a member of Lilith's entourage.นายน่าจะเรียกเธอว่า... . When the Levee Breaks (2009)
- He won't like an entourage.-เลยไม่อยากให้คนไปด้วยเยอะ The Age of Dissonance (2009)
He was one of the...big guy's entourage.เขาเป็นหนึ่งใน ผู้ติดตามของลูซิเฟอร์ The End (2009)
Of the guy on entourage.คนชายคนนึงในเรื่อง Entourage Comparative Religion (2009)
Well, I didn't know you'd be bringing an entourage.อืม, ผมไม่รู้ว่าคุณจะพาผู้ติดตามมาด้วย Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
I gave you a chance. Ahhhh! The Lich knows what his entourage is thinking.ฉันให้โอกาสนายไปแล้ว ลิครู้ว่าพวกผู้ติดตามเขาคิดอะไร Death Didn't Become Him (2011)
The entourage--พวกผู้ติดตาม Death Didn't Become Him (2011)
Ladies and gentlemen of my entourage!สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี Death Didn't Become Him (2011)
Someone in the prince's entourage.ใครบางคนในคณะติดตามเจ้าชาย Clean Skin (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entourageThe president and his entourage were injured.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ติดสอยห้อยตาม[N] entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTOURAGE    AA2 N T UH0 R AA1 ZH
ENTOURAGE    AA2 N T ER0 AA1 ZH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entourage    (n) ˌɒnturˈaːʒ (o2 n t u r aa1 zh)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  entourage
      n 1: the group following and attending to some important person
           [syn: {cortege}, {retinue}, {suite}, {entourage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top