ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-enterprise-

EH1 N T ER0 P R AY2 Z   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enterprise, *enterprise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enterprise[N] ความกล้าได้กล้าเสีย, See also: ความกล้าเสี่ยง
enterprise[N] โครงการที่เสี่ยง, Syn. affair, venture
enterprise[N] บริษัท, Syn. business, company, firm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enterprise(เอน'เทอไพรซ) n. โครงการ,กิจการ, บริษัท,อุตสาหกิจ,วิสาหกิจ, Syn. task

English-Thai: Nontri Dictionary
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enterpriseวิสาหกิจ, การประกอบการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enterpriseวิสาหกิจ, การประกอบการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enterpriseวิสาหกิจ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
enterpriseวิสาหกิจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enterpriseBuilding the steel factory was a great enterprise.
enterpriseCommercial Code can be called an enterprise method.
enterpriseHave a spirit of enterprise.
enterpriseHe appealed to lack of funds as a reason for the failure of his enterprise.
enterpriseHe derived a lot of profit from the enterprise.
enterpriseHe embarked on a new enterprise.
enterpriseHe has always associate with large enterprises.
enterpriseHe is a man with enterprise.
enterpriseHe played an important part in the enterprise.
enterpriseHe put all his fortune in the enterprise.
enterpriseHe resolved to embark on a once-in-a-lifetime enterprise.
enterpriseIf it had not been for his help, we would have failed in our enterprise.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERPRISE    EH1 N T ER0 P R AY2 Z
ENTERPRISE    EH1 N ER0 P R AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enterprise    (n) ˈɛntəpraɪz (e1 n t @ p r ai z)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
企業[きぎょう, kigyou] Thai: บริษัท English: enterprise

French-Thai: Longdo Dictionary
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enterprise
   n 1: a purposeful or industrious undertaking (especially one
      that requires effort or boldness); "he had doubts about the
      whole enterprise" [syn: {enterprise}, {endeavor},
      {endeavour}]
   2: an organization created for business ventures; "a growing
     enterprise must have a bold leader"
   3: readiness to embark on bold new ventures [syn: {enterprise},
     {enterprisingness}, {initiative}, {go-ahead}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top