ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-elongated-

IH0 L AO1 NG G EY0 T AH0 D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: elongated, *elongated*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elongated[ADJ] ซึ่งยืดออกไป, See also: ซึ่งขยายออก, ซึ่งยืดยาวขึ้น, ยาว, Syn. long

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elongatedยาวรี,เรียวยาว,เป็นรูปไข่ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุย[ADJ] oval, See also: elongated, Thai definition: กลมรี

CMU English Pronouncing Dictionary
ELONGATED    IH0 L AO1 NG G EY0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elongated    (v) ˈiːlɒŋgɛɪtɪd (ii1 l o ng g ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Langloch {n}elongated hole; oblong hole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elongated
   adj 1: drawn out or made longer spatially; "Picasso's elongated
       Don Quixote"; "lengthened skirts are fashionable this
       year"; "the extended airport runways can accommodate
       larger planes"; "a prolonged black line across the page"
       [syn: {elongated}, {extended}, {lengthened}, {prolonged}]
   2: having notably more length than width; being long and
     slender; "an elongate tail tapering to a point"; "the old
     man's gaunt and elongated frame" [syn: {elongate},
     {elongated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top