ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-eft-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eft, *eft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eft[N] ตัวอ่อนซาลามานเดอร์, Syn. newt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eft(เอฟทฺ) n. สัตว์ เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจก,ตุ๊กแก,กิ้งก่า,เหี้ย adv. อีก,หลังจากนั้น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eft    (n) ˈɛft (e1 f t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
EFTA : Europäische FreihandelsgemeinschaftEFTA : European Free Trade Association [Add to Longdo]
elektronischer ZahlungsverkehrEFT : electronic funds transfer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eft
      n 1: a newt in its terrestrial stage of development

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top