ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-effervescent-

EH2 F ER0 V EH1 S AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: effervescent, *effervescent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effervescent(adj) ซึ่งมีฟอง, See also: เป็นฟอง, ซึ่งออกเป็นฟอง, ที่ผุดเป็นฟอง, Syn. bubbly, carbonated, Ant. flat
effervescent(adj) ที่มีชีวิตชีวา, See also: ที่มีความกระตือรือร้น, ที่ตื่นเต้นดีใจ, Syn. exuberant, high-spirited, vivacious

English-Thai: Nontri Dictionary
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,พลุ่งเป็นฟอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effervescent Powdersยาผงฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Productsยาชนิดละลายน้ำแล้วเกิดฟองฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Saltเกลือฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Solutionน้ำยาฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Tabletsยาเม็ดแบบพลุ่งเป็นฟอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Making their debut on this week's Top of the Pops, here's The Jam and an effervescent new 45.พวกเขามาเปิดตัวครั้งแรก ในรายการ "Top of the Pops" สัปดาห์นี้ นี่คือ "เดอะแจม" กับบทเพลงใหม่สุดจี๊ดจ๊าด It Might Get Loud (2008)
Even though I'm painfully shy and obsessed with death, I'm a really effervescent person.เพราะแม้ว่า ฉันจะขี้อาย แต่ฉันก็ยังมี ชีวิตชีวา Theatricality (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFERVESCENT EH2 F ER0 V EH1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effervescent (j) ˌɛfəvˈɛsnt (e2 f @ v e1 s n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brausepulver {n}effervescent powder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活気横溢[かっきおういつ, kakkiouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]
気力横溢[きりょくおういつ, kiryokuouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effervescent
   adj 1: used of wines and waters; charged naturally or
       artificially with carbon dioxide; "sparkling wines";
       "sparkling water" [syn: {sparkling}, {effervescent}]
       [ant: {noneffervescent}, {still}]
   2: (of a liquid) giving off bubbles [ant: {noneffervescent}]
   3: marked by high spirits or excitement; "his fertile
     effervescent mind"; "scintillating personality"; "a row of
     sparkly cheerleaders" [syn: {bubbling}, {effervescent},
     {frothy}, {scintillating}, {sparkly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top