ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-eel-

IY1 L   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eel, *eel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eel[N] ปลาไหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eel(อีล) n. ปลาไหล

English-Thai: Nontri Dictionary
eel(n) ปลาไหล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา How I Won the War (1967)
Little brown eel comes out of the cave swims into the holeปลาไหลตัวน้อยออกจากถํ้า... เเล้วว่ายเข้ารู... Jaws (1975)
Little brown eel...ปลาไหลน้อย... Jaws (1975)
It's a moray eel. It bit right through my wet suit.ปลาไหลมอเร่ย์ กัดทะลุชุดดํานํ้าผมเลย Jaws (1975)
Probably some local fisherman out for a pleasure cruise at night through eel-infested waters.อาจจะเป็นคนตกปลาที่อาศัยอยู่แถวนี้ ออกมาล่องเรือในยามค่ำ เพื่อชมปลาไหลทะเลก็ได้นะ The Princess Bride (1987)
Those are the shrieking eels!เสียงร้องของปลาไหลทะเล The Princess Bride (1987)
I doubt you'll get such an offer from the eels.แต่หม่อมฉันว่า ท่านคงได้ข้อเสนออื่นจากปลาไหลทะเลด้วยล่ะมั้ง? The Princess Bride (1987)
(SCREAMING) She doesn't get eaten by the eels at this time.เธอไม่ได้ถูกปลาไหลทะเลกินในเวลานั้น The Princess Bride (1987)
The eel doesn't get her.ปลาไหลไม่ได้กินเธอ The Princess Bride (1987)
"Those are the shrieking eels."เสียงร้องของปลาไหลทะเล The Princess Bride (1987)
Let's see, she was in the water. The eel was coming after her.เธออยู่ในทะเล และปลาไหลกำลังพุ่งเข้ามาหาเธอ The Princess Bride (1987)
The eel started to charge her, and then...ปลาไหลก็เข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีๆ และ... The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eelHolding an eel too fast is the way to let her escape.
eelHe's like an eel.
eelThe eel I caught last week is still alive.
eelSome people dislike eels because they look like snakes.
eelThe politician is as slippery as an eel!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหล[N] eel, Syn. ปลาไหล, Example: ปลาไหลน้ำจืดใช้ลำตัวไส้ช่วยในการหายใจ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลารูปร่างกลมยาวคล้ายงู มีหลายวงศ์ในหลายอันดับ
ปลาไหล[N] eel, Syn. เอียน, เอี่ยน, เหยี่ยน, Example: ปลาไหลผสมพันธุ์ด้วยการสร้างหวอดก่อนวางไข่ อาศัยอยู่ตามห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำนิ่ง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลารูปร่างกลมยาวคล้ายงู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหล[n.] (lai) EN: eel   FR: anguille [f]
ปลาไหล[n.] (plā lai) EN: eel   FR: anguille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EEL    IY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eel    (n) ˈiːl (ii1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鳗鱼[mán yú, ㄇㄢˊ ㄩˊ, / ] eel, #28,965 [Add to Longdo]
鳝鱼[shàn yú, ㄕㄢˋ ㄩˊ, / ] eel, #52,035 [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, / ] eel, #194,714 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aalspieß {m}eel spear [Add to Longdo]
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup [Add to Longdo]
Aal {m} [zool.] | Aale {pl}eel | eels [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eel
   n 1: the fatty flesh of eel; an elongate fish found in fresh
      water in Europe and America; large eels are usually smoked
      or pickled
   2: voracious snakelike marine or freshwater fishes with smooth
     slimy usually scaleless skin and having a continuous vertical
     fin but no ventral fins

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top